Rada Miejska Wrocławia: Jacek Sutryk z absolutorium. Powrót podwyżki cen biletów MPK

fot. Radio Rodzina

Trwa Sesja Rady Miejskiej Wrocławia, jedna z najważniejszych sesji, na której prezydent Wrocławia składa raport o stanie miasta oraz odbywa się głosowanie w sprawie absolutorium dla Jacka Sutryka.

Prezydent w podsumowaniu pracy na rzecz miasta zaznaczył, że miasto wyraźnie odczuło pandemię koronawirusa, jednak są plusy, takie jak zwiększenie liczby mieszkańców Stolicy Dolnego Śląska.

Po przedstawionym raporcie dot. stanu miasta Wrocławia w roku 2020, głos zajął radny Michał Kurczewski z PiS, który podkreślił, że jego klub nie da wotum zaufania dla prezydenta, zaznaczając, że jego władza opiera się na jednym głosie, który został przejęty z klubu PiS (radny nawiązał do transferu radnego Sergiusza Kmiecika z PiS do klubu prezydenta, co dało Jackowi Sutrykowi ponownie większość w radzie).

W podobnym tonie zabrał głos radny Piotr Uhle z Nowoczesnej.

Swój sprzeciw zgłosił także klub Nowoczesny Wrocław.

Pomimo sprzeciwu kilku klubów w Radzie Miejskiej Wrocławia, rajcy przyjęli raport o stanie miasta za rok 2020, oznacza to wotum zaufania dla prezydenta. W sumie na 36 radnych, 19 głosów było za i 17 głosów przeciwnych.

Kolejny punkt dotyczył zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2020 rok. Budżet referował Skarbnik Miasta Wrocławia – Marcin Urban.

Po sprawozdaniu odbyło się głosowanie nad przyjęciem raportu finansowego oraz głosowanie nad udzieleniem prezydentowi Jackowi Sutrykowi absolutorium.

Za przyjęciem raportu opowiedziało się 19 radnych, 1 był przeciw, 16 się wstrzymało. W kwestii absolutorium dla prezydenta Wrocławia za było 19 radnych, 7 przeciw, a 7 się wstrzymało, co oznacza udzielenie prezydentowi Wrocławia – Jackowi Sutrykowi absolutorium.

Prezydent podziękował wszystkim radnym za udzielone wsparcie.

Na sesji powrócił temat dot. biletów kolejowych w ramach miasta Wrocławia. Na ostatniej sesji, Rada Miejska Wrocławia nie przyjęła uchwały o bilecie „Nasz Wrocław Kolej”. Propozycja została odesłana do drugiego czytania w radzie, co oznaczało odsunięcie decyzji w czasie. Propozycja przedstawiona przez prezydenta Jacka Sutryka miała być rekompensatą dla likwidacji możliwości korzystania z kolei na bilecie MPK.

Bilet „Nasz Wrocław Kolej” na wszystkie miejskie linie autobusowe i tramwajowe miałby kosztować 18 zł, a ulgowy 9 zł.

Tym razem uchwała została przyjęta, cena za bilet kolejowy w granicach miasta jest zaskakująco niska i wynosi 1zł dla biletu normalnego i 0.50 gr dla biletu ulgowego. Jest to wynik poprawki, którą zgłosił klub radnych prezydenta i która również została przyjęta.

Mówił radny Paweł Karpiński.

Jak to w życiu bywa, nie ma nic za darmo, poprawka w praktyce zakłada również cofnięcie decyzji Rady Miejskiej Wrocławia dot. powrotu do starych cen biletów MPK jednorazowych i 30 minutowych. O czym przed głosowaniem informował radny PiS – Andrzej Kilijanek.

Oznacza to, że mieszkańcy tylko przez dwa miesiące (lipiec i sierpień) będą jeździli MPK płacąc za bilet jednorazowy 3,40zł i 3zł za bilet 30 minutowy.
Od 1 września wróci wcześniejszy cennik, który zakłada cenę za bilet jednorazowy w wysokości 4,60zł oraz za bilet 30 minutowy – 4zł.

Ten manewr nie udałby się, gdyby nie m. in. transfer radnego Sergiusza Kmiecika z PiS do klubu prezydenta Jacka Sutryka. Już jutro (18 czerwca) naszym Porannym Gościem o godzinie 8:10 będzie radny Kmiecik. Zapraszamy do słuchania.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content