Marszałek Cezary Przybylski o 30-letniej przyjaźni Dolnego Śląska z Saksonią

fot. Radio Rodzina

Marszałek Cezary Przybylski oraz Michael Kretschmer, Premier Wolnego Państwa Saksonia, podpisali Wspólne Oświadczenie o Współpracy między Województwem Dolnośląskim i Wolnym Państwem Saksonia, wyrażające wolę dalszego pogłębiania współpracy. Podpisane oświadczenia swą treścią nawiązuje do dokumentu o Współpracy podpisanego 17 września 1999 roku.

Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego przypomina wydarzenia sprzed 30 lat.

Jak zaznacza marszałek współpraca z sąsiadami układa się wzrorowo.

W Dreźnie otwarto Regionalne Biuro Dolnego Śląska. To drugie przedstawicielstwo samorządu województwa za granicą po regionalnym biurze w Brukseli.

Marszałek województwa przede wszystkim chce nawiązać z Saksonią współpracę gospodarczą.

17 czerwca mija trzydzieści lat od momentu podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Tamten przełomowy dzień i postanowienia traktatowe stanowiły solidny fundament pod budowę relacji polsko-niemieckich. Przez lata Dolny Śląsk nawiązał bliską współpracę z trzema regionami Republiki Federalnej Niemiec: Wolnym Państwem Saksonia, Dolną Saksonią oraz Brandenburgią.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content