Kolejna audycja z udziałem Prezydenta Wrocławia w czwartek po godz. 16:10

fot. Radio Rodzina

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk odpowiada na pytania mieszkańców. Dotyczą one losu zniszczonych ulic czy podwórek, zagospodarowania pod względem żeglugi i turystyki rzeki Odry, buspasa na ul. Krzywoustego oraz inwentaryzacji dróg.

Pierwsza pytanie poruszone na czwartkowym spotkaniu będzie dotyczyć naprawy odcinka od ul. Roosevelta do ul. Kilińskiego.

-Czy jest nadzieja, że kiedykolwiek ten odcinek zostanie naprawiony? Pytała mieszkanka Wrocławia.

-Mam nadzieję natomiast proszę pamiętać, że jesteśmy w bardzo trudnym czasie – mówił Jacek Sutryk.

Dostaliśmy również zgłoszenie od mieszkanki o remont podwórek na Kleczkowie.

-W ciągu najbliższych dwóch czy czterech lat wyremontujemy 35 podwórek za kwotę 60 mln zł – komentował prezydent Jacek Sutryk.

W audycji poruszyliśmy także temat budowy hostelu kontenerowego przy ulicy Bajana.

-Mieszkańcy jak i spółdzielnia nas o tym informowała. W tym przypadku to jest teren prywatny nie miejski.

Zachęcamy do nadsyłania pytań na adres pytaniedoprezydenta@radiorodzina.pl oraz nagrania na pocztę telefoniczną pod numerem 71 723 45 61.

Najbliższa audycja „Wrocławianie pytają, Prezydent odpowiada” już w czwartek 24.06.2021 w godz. między 16:10, a 17. Do usłyszenia!

Posłuchaj poprzednich audycji:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content