5 mln zł na ochronę dolnośląskich zabytków. Trwa nabór wniosków

fot. Radio Rodzina

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął dziś (14.06) uchwałę o ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego.

-Liczba wniosków o dotacje, które trafiają do Zarządu Województwa Dolnośląskiego, rośnie z roku na rok. Tylko w ubiegłym było ich aż 300 – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Dolny Śląsk jest tym regionem, który ma najwięcej zabytków w Polsce. Ich stan techniczny w wielu przypadkach wymaga pilnej interwencji. Od remontu dachów, elewacji, poprzez renowację drogocennych obrazów czy rzeźb.

Tymoteusz Myrda, członek zarządu wyjaśnia, kto może starać się o dotację na ochronę zabytków.

Czy w regionie powstanie katalog obiektów potrzebujących najpilniejszej interwencji?

Wsparcie z samorządu trafiło już do takich miejsc jak Kościół Pokoju w Świdnicy, Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, pocysterskie Opactwo w Lubiążu i Henrykowie czy Twierdza w Srebrnej Górze. Tegoroczny nabór wniosków trwa od 15 do 28 czerwca.

Ponadto nabór wniosków o udzielenie dotacji zbiega się z planowanym przyjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2024. Projekt programu przeszedł już przez konsultacje społeczne i aktualnie jest opiniowany przez Wojewódzką Konserwator Zabytków.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content