Są jeszcze miejsca w klasach pierwszych. Rodzicu sprawdź!

fot. Radio Rodzina

Rekrutacja uzupełniająca do klas I w Szkołach Podstawowych odbędzie w dniach 14-15 czerwca 2021 r. z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji, analogicznie jak w pierwszym etapie rekrutacyjnym , który dostępny jest na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Termin

Możliwość rejestracji podań i wniosków zostanie uruchomiona w dniu 14 czerwca 2021 r. o godzinie 8:00 i zakończy się 15 czerwca 2021r. o godzinie 15:00. W przypadku zgłoszenia do szkoły obwodowej, rodzic/opiekun wybiera wyłącznie szkołę w obwodzie której mieszka kandydat. W sytuacji ubiegania się o miejsce w szkole poza obwodem, należy złożyć w systemie wniosek wybierając 2 lub 3 szkoły, z których ostatnią musi być szkoła obwodowa zapewniająca miejsce w przypadku braku kwalifikacji do szkół poza obwodem.

Kto może wziąć udział

W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział wszystkie dzieci urodzone w latach 2014-2015 mieszkające we Wrocławiu, niezależnie od tego czy brały udział w pierwszym etapie rekrutacji czy nie. Najważniejsze to wypełnić wniosek/zgłoszenie w wyznaczonym terminie. Kandydaci zakwalifikowani i przyjęci do szkół podstawowych w pierwszym etapie również mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej bez potrzeby składania rezygnacji z wcześniej przydzielonego miejsca.

Rejestracja i załączniki

Z perspektywy rodzica najistotniejsze jest fakt, że złożenie wniosku/zgłoszenia odbywa się w pełni elektronicznie bez potrzeby wychodzenia z domu podpisując je profilem zaufanym. Rodzic musi zalogować się na wcześniej utworzone konto w celu ponownego wprowadzenia wniosku/zgłoszenia w rekrutacji uzupełniającej, a w przypadku braku uczestnictwa w pierwszym etapie rekrutacji – dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia za pomocą nr PESEL kandydata, imienia i nazwiska. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na takich samych zasadach jak pierwszy etap, a zaświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów z poprzedniego etapu mogą zostać wykorzystane ponownie w rekrutacji uzupełniającej.

Wyniki

Kandydaci biorący udział w rekrutacji uzupełniającej mogą sprawdzić wyniki poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie rekrutacyjnym, na stronie internetowej szkoły podstawowej oraz w miejscu ogólnodostępnym w budynku szkoły. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 21.06.2021 r. o godzinie 12:00.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content