Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego za rok 2020

fot. Radio Rodzina

Już po raz trzeci sporządzony został „Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego 2020”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Sejmiku Województwa i budżetu obywatelskiego.

Dokument opisuje aktualny poziom rozwoju regionu, przedstawia najważniejsze inwestycje samorządu i stan ich realizacji, a jednocześnie określa plany oraz kierunki działań na kolejne lata. Mówi Andrzej Jaroch – przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Jest to dokument bardzo pouczający dla obywatela, dodaje przewodniczący.

Przewodniczący Andrzej Jaroch przedstawia obraz, który wyłania się z treści raportu o stanie Województwa Dolnośląskiego za rok 2020.

Jedno z najważniejszych wyzwań w minionym roku dotyczyło przeciwdziałaniu pandemii wirusa SARS-COVID-2. Od momentu ogłoszenia w marcu pierwszego przypadku zakażenia wirusem w Polsce, sukcesywnie zamykano poszczególne sektory naszej gospodarki, wprowadzano obostrzenia i ograniczenia dotyczące życia społecznego. Samorząd Województwa Dolnośląskiego na tę trudną sytuację zareagował konkretnymi decyzjami już w pierwszych dniach po wprowadzeniu restrykcji. Podjęta strategia walki z epidemią umożliwiła objęcie wsparciem Samorządu Województwa wszystkich obszarów dotkniętych zagrożeniem. Sytuacja ta ma swoje odzwierciedlenie w Raporcie. Mówi Andrzej Kredkowski – Wiceprzewodniczący Województwa Dolnośląskiego.

Raport jest istotny także z perspektywy centralnej, dodaje wiceprzewodniczący.

Opracowany Raport stanowi podstawę do przeprowadzenia debaty na forum Sejmiku Województwa w dniu 24 czerwca 2021 roku. W debacie będą mogli wziąć udział Radni Województwa oraz mieszkańcy regionu. Wynikiem przeprowadzonej debaty będzie uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

Aby zabrać głos podczas sesji Sejmiku w dniu 24 czerwca, należy złożyć wniosek z wymaganymi podpisami w Kancelarii Sejmiku do 23 czerwca 2021 r.

Do debaty zaprasza wiceprzewodniczący Andrzej Kredkowski.

Poniżej link do Raportu o stanie Województwa Dolnośląskiego za rok 2020 oraz informacja dla mieszkańców województwa jakie warunki należy spełnić by móc zabrać głos w debacie.


Raport:
https://bip.dolnyslask.pl/a,121132,raport-o-stanie-wojewodztwa-dolnoslaskiego-za-2020-rok.html

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content