„Oblicza Wrocławia” o 17:15

fot. Radio Rodzina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał niemal 1,5 miliona złotych unijnych środków na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – bezrobotnym, niepełnosprawnym i dotkniętym przemocą domową.
W ramach jakiego programu i na jakich zasadach będzie udzielane wsparcie?

O tym opowie w Obliczach Wrocławia Izabela Gawron, kierownik zespołu ds. aktywizacji i integracji MOPS.

Zapraszam na audycję po godzinie 17, Łukasz Ligorowski.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content