V BIEG ORŁA W CZOSNOWIE Z UDZIAŁEM ROBERTA KORZENIOWSKIEGO

mat. pras.

Bieg Orła w tym roku będzie obchodził swój mały jubileusz. Już 20 czerwca odbędzie się jego V edycja. Z jednej strony to wydarzenie sportowe, ale też bardzo społeczne. Dochód z niego co roku przeznaczany jest na szczytny cel, ponadto bieg ma charakter wydarzenia patriotycznego. W tym roku został zaproszony wyjątkowy gość – Robert Korzeniowski.

PRO IP V Bieg Orła to unikatowe wydarzenie sportowe w Powiecie nowodworskim. W czasie 4 poprzednich edycji zdążyło rozwinąć się do miana jednego z istotniejszych miejsc rywalizacji sportowej w kalendarzu biegowym Mazowsza. Ogromna popularność wydarzenia połączona z charytatywnym charakterem przyciąga coraz więcej biegaczy naszego regionu i nie tylko.

Wzorem pierwszych czterech edycji planuje się zorganizowanie dwóch dystansów:
– 1928 m – dystans symboliczny odnoszący się do daty wybudowania Pierwszego Pomnika Niepodległości, nieklasyfikowany i bez ograniczeń wiekowych W tym roku poprowadzi go Robert Korzeniowski ;
– 5000 m – bieg klasyfikowany indywidualny: dla mężczyzn i dla kobiet; bieg klasyfikowany indywidualny: dla mężczyzn będących mieszkańcami gminy Czosnów i kobiet będących mieszkankami gminy Czosnów; bieg drużynow
W związku z udziałem w wydarzeniu Roberta Korzeniowskiego na obu dystansach odbędzie się oprócz biegu, chód sportowy.
 

W tegorocznej edycji głównym celem jest promocja aktywności fizycznej „całej rodziny”. Zwłaszcza aktywizacja dzieci, które przechodząc w tryb nauki zdalnej, miały i nadal mają ograniczone możliwości ruchu.

I Edycja Biegu odbyła się w 2016 r. Pierwszym organizatorem wydarzenia był Komitet Społeczny na rzecz odbudowy Pomnika Niepodległości w Czosnowie „Orzeł”. Dochód z trzech pierwszych edycji wydarzenia został przeznaczony na odbudowę przedwojennego pomnika, przedstawiającego Orła zrywającego kajdany, który został wybudowany przez mieszkańców w 1928 r. w 10 rocznicę odzyskania niepodległości, zniszczony zaś został przez Niemców w trakcie II wojny światowej. Tegoroczne wydarzenie ma być formą świętowania drugiej rocznicy odsłonięcia pomnika „Orzeł Niepodległości”, utrwalając tym samym historię przedwojennego monumentu dopełnioną współczesnymi wydarzeniami. Bieg Orła jest także sposobem na świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ponadto kierując się wolą pierwszego organizatora biegu, podjęto decyzję o przekazaniu dochodu z tegorocznej imprezy na rzecz wsparcia Nowodworskiego Centrum Medycznego. Szpital Nowodworski poniósł wielkie wydatki związane z Covid- 19.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content