Cyprian Kamil Norwid In memoriam

mat.pras.

Zapraszamy na wieczór poetycko – muzyczny ” Cyprian Kamil Norwid In memoriam ” w Kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu.

Zespół Poetycki Peregrini powstał we Wrocławiu w Roku Norwidowskim 2021 z inspiracji twórczością Cypriana Kamila Norwida. Łączy nas zamiłowanie do poezji, teatru  i przeszłość lub teraźniejszość emigracyjna. Nazwa „Peregrini ” zainspirowana tytułem wiersza Norwida ” Pielgrzym” odwołuje się do:

– spotkania z twórczością Norwida w trakcie naszej życiowej wędrówki – każdy z nas z osobna, w różnym miejscu i czasie,

– dążenia do spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem

– bycia w drodze, jak przystało na kondycję pielgrzyma, wędrowca, emigranta, ale również artysty, twórcy,

– zachwytu  pięknem stworzenia i sztuki,

– odczytywania znaków czasu, śladów Obecności Stwórcy w pięknie stworzenia,

– umiłowania polskości, kultury ojczystej,

– szukania jedności w różnorodności kultur, z których się wywodzimy,

–  prymatu życia wewnętrznego, przeciwdziałanie konsumpcjonizmowi, szukanie oparcia w Bogu,

– przekonania, że wędrówka, jaką jest życie, ma swój ostateczny cel, a śmierć nie jest jej kresem, ale bramą do życia,

–  przeciwdziałania nihilizmowi i fatalizmowi,

– szukania jedności w różnorodności kultur, z których się wywodzimy

Celem  wieczoru poetycko – muzycznego  ” Cyprian Kamil Norwid in memoriam ” jest: oddanie hołdu naszemu czwartemu wieszczowi narodowemu,  jednemu z najwybitniejszych poetów chrześcijańskiej Europy w dwusetną rocznicę jego urodzin, upowszechnianie poezji Norwida i  głębi jego duchowości chrześcijańskiej, mającej  znaczący wpływ na kształt duchowości  młodego Karola Wojtyły.

mat.pras.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content