Ostatni dzień rekrutacji do szkół podstawowych

fot. Radio Rodzina

Kończy się proces rekrutacji do szkół podstawowych we Wrocławiu. Tylko do dzisiaj (20 maja) do godziny 15:00 rodzice mogą zgłaszać swoje pociechy do wybranych placówek.

Chcąc zgłosić dziecko do danej placówki trzeba mieć tylko profil zaufany i skorzystać ze strony www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Mówił Marcin Miedziński, dyrektor wydziału przedszkoli i szkół podstawowych w UM we Wrocławiu.

Rodzice dzieci, którzy chcą się ubiegać o przyjęcie do klasy I poza szkołą obwodową, przystępują do rekrutacji na wolne miejsca. Wypełniając wniosek w systemie, wskazują maksymalnie trzy szkoły, z czego jako ostatnią obligatoryjnie wskazują szkołę obwodową.

Kolejność zgłoszeń i forma złożenia dokumentów nie ma znaczenia. Liczy się wyłącznie liczba zgromadzonych punktów przez kandydata. 1 czerwca rodzic dziecka zweryfikuje w systemie rekrutacyjnym czy jego dziecko zakwalifikowało się do wybranej szkoły podstawowej. Niezależnie od tego listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszone zostaną w placówkach pierwszego wyboru.

Natomiast 7 czerwca, po wcześniejszym potwierdzeniu woli przez rodziców, poznamy wyniki rekrutacji, tj. kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Ostateczne wyniki rekrutacji rodzic sprawdzi w systemie rekrutacyjnym lub analogicznie jak na wcześniejszym etapie rekrutacji listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone w placówce pierwszego wyboru. 

inf. pras. UMW

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content