„Senior w Kościele”. Trwa ogólnopolskie sympozjum na PWT

fot. Radio Rodzina

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zaprasza do udziału w konferencji poświęconej roli i znaczeniu osób starszych we wspólnocie Kościoła. Wydarzenie odbędzie się już dzisiaj 17 maja i można je obejrzeć na kanale YouTube.

Tematy starości i starzenia się społeczeństwa to zagadnienia podejmowane przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Budzi on również coraz większe zainteresowanie w wymiarach: teologiczno-pastoralnym, pedagogiczno-gerontologicznym oraz prawnym.

Konferencję otworzył rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec. W wystąpieniu nawiązał do Księgi Psalmów.

Ks. prof. Wołyniec wytłumaczył znaczenie tego słowa dla osób starszych.

O seniorach i dla seniorów

Jednym z prelegentów konferencji jest ks. Bartosz Mitkiewicz, duszpasterz i wykładowca PWT, który zasiada w komitecie organizacyjnym wydarzenia.

Referaty głoszone przez naukowców dotyczą m.in. potrzeb duchowych osób starszych, zdrowia, udzielania pomocy prawnej czy zaangażowania seniorów w sprawy lokalne.

Z racji trwającej pandemii i ograniczeń sanitarnych wydarzenie jest transmitowane w sieci. Sympozjum potrwa w godzinach 10:00-17:00. Plan konferencji do pobrania: Senior w Kościele – PDF.

OGLĄDAJ:

Program konferencji:

 • 10.00 – Przywitanie uczestników Wprowadzenie ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (Rektor PWT Wrocław)

Sesja 1 – Teologiczno-pastoralny wymiar starości oraz roli i miejsca osób starszych w Kościele

 • 10.30 – ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW), Pastoralny obraz starości.
 • 10.50 – ks. dr Anrzej Ochman (UO), Spotkanie teraźniejszości z przeszłością i przyszłością: międzypokoleniowa solidarność.
 • 11.20 – Stanisław Schabowicz, Interdyscyplinarne ujęcie osoby w starszej w wybranych religiach świata.
 • 11.40 – dr Walentyna Wnuk (WCS), Jan Paweł II jako wzór pomyślnego starzenia się
 • 12.00 – ks. dr Marcin Kołodziej (UKSW), Ubezwłasnowolnienie seniora. Pomoc czy ograniczenie?
 • 12.20 – mgr Katarzyna Bujalska (PWT Wrocław), Abba, powiedz mi słowo… Starcy pustyni i ich autorytet w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

Sesja 2

 • 12.45 – Gerontologia w służbie seniorom
 • 13.00 – dr hab. Monika Adamczyk (KUL), Sposoby organizacji życia na starość wśród dorosłych Polaków, w kontekście zagrożenia wykluczeniem społecznym osób starszych.
 • 13.20 – dr Katarzyna Jas (UŚ), Postawy osób młodych wobec seniorów – na przykładzie miasta Cieszyna.
 • 13.40 – dr Joanna Siekiera (U. Bergen, No), Życie rodzinne i adaptacja do starości w Norwegii – perspektywa prawnosystemowa.
 • 14.00 – dr Agnieszka Strama (UM Wrocław), Problematyka osteoporozy u kobiet.

Sesja 3 (prowadzący ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz)

 • 14.30 – Duszpasterskie formy pracy i aktywizacji seniorów we wspólnocie Kościoła
 • 14.40 – ks. dr hab. Robert Zapotoczny (PWT Wrocław), Potrzeby duchowe osób starszych.
 • 15:00 – ks. dr J. Andrzej Jagiełło (PWT Wrocław), Psychologiczne i religijne problemy seniorów, korzystających z poradnictwa psychologiczno-duszpasterskiego.
 • 15.20 – dr Magdalena Malik (PWT Wrocław), Senior – aktywny obywatel w przestrzeni lokalnej.
 • 15:40 – Agnieszka Kulbida, Organizacja pielgrzymek i wyjazdów dla seniorów.
 • 16.00 – ks. dr Bartosz Mitkiewicz (PWT Wrocław), Seniorzy pielgrzymami.
 • 16.30 – Podsumowanie (pytania i wnioski od słuchaczy i uczestników konferencji)

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content