Rusza rekrutacja do klas I szkół podstawowych

fot. Radio Rodzina

Za pośrednictwem systemu elektronicznego poprzez stronę https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/ uruchomiona zostałarekrutacja do klas I szkół podstawowych


Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia w wieku 7 lat (2014 r.) oraz 6 lat (2015 r.) jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2020/2021 wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dot. możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, w związku z trwającą pandemią, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uruchomił rekrutację w pełni elektroniczną.  Wystarczy posiadać profil zaufany i bez wychodzenia z domu złożyć wniosek do szkoły podstawowej. Każde dziecko, zgodnie z adresem zamieszkania, ma zapewnione miejsce w szkole obwodowej. Warunkiem jednak jest złożenie zgłoszenia (oświadczenie woli nauki w danej szkole) za pośrednictwem systemu elektronicznego, wyłącznie do szkoły obwodowej, podpisując go swoim profilem zaufanym.  
Rodzice dzieci, którzy chcą się ubiegać o przyjęcie do kasy I poza szkołą obwodową, przystępują do rekrutacji na wolne miejsca. Wypełniając wniosek w systemie, wskazują maksymalnie trzy szkoły, z czego jako ostatnią obligatoryjnie wskazują szkołę obwodową.

Wnioski/zgłoszenia rejestrowane oraz składane są w terminie od 14 do 20 maja br. W tym terminie należy wypełnić wniosek/zgłoszenie, dołączyć niezbędne dokumenty oraz podpisać go za pośrednictwem profilu zaufanego. W przypadku braku profilu zaufanego wydrukowane dokumenty, wraz z załącznikami, należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.
Rodzice, którzy jeszcze nie posiadają profilu zaufanego, mogą go bardzo szybko założyć, za pośrednictwem swojej bankowości elektronicznej lub przez stronę www.l.wroclaw.pl/profil-zaufan

Wyniki kwalifikacji poznamy 1 czerwca, natomiast rekrutacji już 7 czerwca br.

Logowanie do systemu elektronicznej rekrutacji
1.        Wejdź na stronę https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/
2.        Zaloguj się do systemu wpisując nr PESEL oraz imię i nazwisko swojego dziecka. Kliknij „Wprowadź wniosek”.
3.        Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (w zależności od wskazanej decyzji system wygeneruje wniosek lub zgłoszenie).
4.        W następnym kroku nadaj własne hasło do logowania.
5.        Po wypełnieniu wniosku możesz ponownie zalogować się na konto dziecka w celu dokonania ewentualnej korekty.
6.        Dołącz wymagane załączniki.
7.        Zatwierdź zgłoszenie/wniosek w systemie rekrutacji.
8.        Podpis swoim profilem zaufanymW przypadku braku profilu zaufanego dostarcz wydrukowane dokumenty do placówki pierwszego wyboru.    

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content