400 tys. zł na odkomarzanie we Wrocławiu

mat. prasowe

1700 ha metodą agrolotniczą – tereny zielone wzdłuż rzek, 360 ha metodą naziemną – parki i zieleńce, a dodatkowo 350 ha kompleksowego odkomarzania w dolinie Bystrzycy. Ponadto 50 zarybianych zbiorników i akcja rozdawania lawendy. Oto sposoby na komary we Wrocławiu.

Specyficzne warunki klimatyczne Wrocławia, wynikające z położenia geograficznego czy ukształtowania terenu, jak również obecność wielu zbiorników wodnych, stwarzają dogodne środowisko dla rozwoju populacji komarów we Wrocławiu. Dlatego też ponad 20 lat temu, we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym, został uruchomiony Wrocławski Program Kontroli Liczebności Komarów. Mówi Monika Kaliwoda z Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta.

Jedną z nieinwazyjnych metod jest zarybianie, dodaje Monika Kaliwoda.


– Mamy zmapowanych około 250 potencjalnych miejsc rozwoju komarów. Ustalana jest wielkość populacji owadów i podejmowane są decyzje o przeprowadzeniu określonych zabiegów. Zespół ustala również ilości i dawki preparatu – informuje Monika Kaliwoda z Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta.

Tegoroczne zarybianie wiosenne podzielone zostało na 2 etapy.
– W pierwszym etapie zarybiono 10 zbiorników wodnych, m.in.: zbiorniki w Parku Szczytnickim, Fosę Miejską, Staw Pawłowicki oraz staw na terenie Arboretum Uniwersytetu Przyrodniczego. W drugim etapie, na początku maja, zarybiono 15 kolejnych. Do zbiorników trafią liny, karasie, karpie koi, płocie i wzdręgi – dodaje Monika Kaliwoda.Preparaty biologiczne i chemiczne będą aplikowane, w zależności od zapotrzebowania, zarówno metodą agrolotniczą, która obejmie 1700 ha (aplikacja preparatów: mikrobiologicznego i chemicznych na dużych obszarach – to tereny zieleni wzdłuż rzeki Odry, Bystrzycy, Widawy i Ślęzy oraz Pól Irygowanych), jak i naziemną, na obszarze 360 ha (zabiegi małoobszarowe, głównie na terenach zadrzewionych). Odkomarzanie metodą naziemną prowadzone jest na ogólnie dostępnych terenach zieleni należących do miasta, na całym jego obszarze (tj. parki, zieleńce, cieki wodne, tereny zieleni wzdłuż dolin rzecznych). Kompleksowym odkomarzaniem objęte są też tereny zieleni w dolinie rzeki Bystrzycy – od osiedla Marszowice do osiedla Jarnołtów – ok. 350 ha. Warto zaznaczyć, że w obszarze Natura 2000 aplikowane będą wyłącznie preparaty mikrobiologiczne.


Szczegóły akcji #Komar Nie Siada!: https://wroc.city/S7Uw

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content