Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął apel w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

screen relacja online

Dolnośląski Sejmik przyjął dziś większością głosów apel do wszystkich sił politycznych w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej o głosowanie za przyjęciem ustawy o ratyfikacji decyzji Rady UE w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, umożliwiającej m.in. wykorzystanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

– Cieszę się, że większość radnych Sejmiku Dolnego Śląska poparła uchwałę w sprawie przyjęcia Funduszu Odbudowy. Przykre jednak, że radni Koalicji Obywatelskiej nie głosowali za tą wydawałoby się oczywistą uchwałą o przyjęciu pieniędzy, które mają popłynąć także do naszego regionu – komentuje Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Poniżej prezentujemy treść apelu

Sejmik Województwa Dolnośląskiego z uznaniem przyjął informację o wynegocjowaniu przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej największych w historii członkostwa w Unii Europejskiej środków dla naszego Kraju w wysokości 770 mld złotych.

W obliczu pandemii koronawirusa, której negatywne skutki dotknęły wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego, szybkie i sprawne wykorzystanie środków wynegocjowanych z Unią Europejską nabiera szczególnego znaczenia. Implementacja tych środków, również w ramach Krajowego Planu Odbudowy, poprzez precyzyjne skierowanie ich do obszarów wymagających najpilniejszej interwencji, pozwoli na wdrożenie licznych projektów społecznych, w tym w sektorze ochrony zdrowia, oraz odbudowanie gospodarki i uodpornienie jej na kolejne wstrząsy,co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo miejsc pracy i zapewnienie naszym obywatelom godnych warunków życia.

Poprzez realizację priorytetów Unii Europejskiej środki te pozwolą również na wdrożenie cyfryzacji i nowoczesnych proekologicznych technologii oraz dalszy rozwój Dolnego Śląska, Polski i Europy.

Jako Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego chcemy wyrazić stanowcze poparcie dla wszystkich działań zmierzających do przyjęcia tzw. Funduszu Odbudowy. Ponadto prosimy wszystkie kluby i siły polityczne w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej o głosowanie za przyjęciem ustawy o ratyfikacji decyzji Rady UE w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, co finalnie pozwoli naszemu regionowi skorzystać z ogromnych środków, które pozwolą na jego dalszy, dynamiczny rozwój.

W tej trudnej sytuacji, gdy zagrożona jest realizacja wielu dobrych i koniecznych przedsięwzięć w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, liczymy na współdziałanie Państwa – Posłanek i Posłów – i opowiedzenie się za tym co dobre dla naszego regionu i kraju.

Wyrażamy nadzieję, że w przypadku tego niezwykle istotnego głosowania, osiągnięty zostanie konsensus ponad podziałami politycznymi i zwycięży solidarność i odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content