Nowe rozwiązania funkcjonalne w siedzibie Starostwa

mat. prrasowe/Powiat Wrocławski


W ramach przygotowań do prac związanych z rozbudową siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, opracowany został system nowych rozwiązań funkcjonalnych, których celem jest zniwelowanie ewentualnych niedogodności, związanych z pracami budowlanymi i tym samym zapewnienie klientom optymalnego komfortu obsługi.

W dniu 26 kwietnia br. otwarte zostało dodatkowe wejście do budynku urzędu, tzw. wejście „A”, które umożliwi klientom dostęp do budynku bezpośrednio z parkingu przy ul. T.Kościuszki. Za kilka tygodni właśnie ta część parkingu stanie się docelowym miejscem parkowania dla klientów urzędu i jednostek w nim zlokalizowanych. Wraz z rozpoczęciem prac budowlanych, parking od strony marketu handlowego zostanie bowiem całkowicie wyłączony z użytkowania.

W trosce o bezpieczeństwo i optymalny komfort obsługi klientów, przy wejściu „A”, podobnie jak przy pozostałych wejściach do budynku urzędu, będzie obowiązywał pomiar temperatury ciała i aktualnie obowiązujące zasady kontaktu z urzędnikami. Zapewniona zostanie także możliwość pozostawiania dokumentacji i wniosków w specjalnie do tego przygotowanych pojemnikach.

W dalszym ciągu czynne będzie także wejście główne do budynku oraz boczne wejście dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z poczekalnią w formie namiotu, zlokalizowane od strony marketu handlowego.

Nad bezpieczeństwem i sprawną obsługą klientów, przy wszystkich wejściach do budynku Starostwa, czuwać będą wyznaczeni urzędnicy, wspomagani przez żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej”.

mat.pasowe/Powiat Wrocławski

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content