Archidiecezja częstochowska odcina się od działań s. Bruny od Maryi

Fot. Youtube

Archidiecezja wydała oświadczenie, w którym odniosła się do aktywności s. Bruny od Maryi oraz tzw. Pustelni Matki Bożej Jasnogórskiej. Jak czytamy w komunikacie, kobieta wraz z matką prowadzą życie pustelnicze w prywatnym domu, jednak nie są osobami konsekrowanymi i odmówiły uregulowania swojej działalności.

Osoba posługująca się imieniem s. Bruny od Maryi to osoba prywatna, która prowadzi kanał na YouTube i organizuje zbiórki patronackie.

Mówi ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik Archidiecezji Częstochowskiej.

Zapytaliśmy, co kuria uważa nt. filmów publicystycznych zamieszczanych przez kobietę w sieci. -„Jej poglądy nie mogą być utożsamiane z nauczaniem i oficjalnym stanowiskiem Kościoła”.

W związku z pytaniami o status kanoniczny osoby występującej w mediach jako S. Bruna od Maryi oraz tzw. Pustelni Matki Bożej Jasnogórskiej, znajdującej się w Częstochowie przy ul. Mirowskiej, informujemy, że wspomniana osoba oraz jej rodzona matka (przedstawiająca się jako S. Klara od Jezusa Miłosiernego), które prowadzą życie pustelnicze oraz działalność w tymże miejscu, nie są osobami konsekrowanymi i nie mogą być uważane za pustelnice w rozumieniu prawa kanonicznego (kan. 603 KPK).

ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik Archidiecezji Częstochowskiej

Zanim kobiety trafiły do Częstochowy, przebywały w diecezjach warszawskiej i wrocławskiej. Przebywając od kilku lat na terenie Archidiecezji Częstochowskiej pustelnice zostały objęte troską Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego. Jednak w ostatnim czasie, po okresie próby, zamierzał definitywnie uregulować ich sytuację kanoniczną zgodnie z obowiązującym prawem. Po przedłożeniu im projektu „Statutu pustelników w Archidiecezji Częstochowskiej” odmówiły podjęcia dalszej formacji i złożenia profesji pustelniczych.

Fot. Częstochowska Kuria Metropolitalna

Zakaz używania habitu, tytułu „siostra” i przyjmowania intencji

Wobec powyższego Metropolita Częstochowski ks. Abp Wacław Depo wycofał uprzednio udzielone zgody na przechowywanie Najświętszego Sakramentu oraz zniósł ustanowione w budynku „Pustelni” kaplice prywatne. Obie kobiety otrzymały zakaz używania właściwych osobom zakonnym habitów i tytułu „siostra”. Otrzymały też zakaz przyjmowania intencji mszalnych. – Zaznacza ks. rzecznik Mariusz Bakalarz.

Mszy Świętych w prywatnej częstochowskiej „pustelni” nie będzie, dlatego kuria przestrzega przed wpłacaniem ofiar.

Archidiecezja Częstochowska nie bierze odpowiedzialności za działalność obu kobiet, za publikowane treści oraz odcina się od funkcjonowania tzw. Pustelni Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, będącej prywatnym domem.

Twitter / Ks. Mariusz Bakalarz

POSŁUCHAJ ROZMOWY:

ekai / DD

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content