Papież w Niedzielę Dobrego Pasterza: Jezus broni, zna i miłuje każdą ze swoich owiec

fot. Radio Rodzina

„Wobec wszystkich, my, chrześcijanie, w postawie pokory i braterstwa, powinniśmy dawać świadectwo miłości Chrystusa” – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Regina Caeli. Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii ukazującej Jezusa, Dobrego Pasterza, który broni i miłuje swoje owce. On w przeciwieństwie do „najemnika” ratuje nas w wielu trudnych i niebezpiecznych sytuacjach dzięki światłu swojego słowa oraz mocy swojej obecności, której doświadczamy szczególnie w sakramentach.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że drugim ważnym aspektem naszej relacji z Dobrym Pasterzem jest to, że nas zna, i że również my znamy jego. Jezus zna każdego z osobna, nie jesteśmy dla Niego anonimowi.

Papież – każdy może powiedzieć: „Jezus mnie zna”.

Dla Niego nie jesteśmy «masą», «tłumem», nie. Jesteśmy wyjątkowymi osobami, każdy z własną historią. On zna naszą historię, zna naszą wartość, zarówno jako stworzenia, jak i istoty odkupionej przez Chrystusa. Każdy z nas może powiedzieć: Jezus mnie zna! Każdy z nas: Jezus mnie zna! On zna nas jak nikt inny – podkreślił Papież. – Tylko On wie, co jest w naszym sercu, zna nasze zamiary, najbardziej ukryte uczucia. Jezus zna nasze zalety i nasze wady, oraz jest zawsze gotowy, aby zatroszczyć się o nas i leczyć rany naszych błędów z obfitością swojego miłosierdzia.“

Franciszek zaznaczył, że to w Jezusie Chrystusie urzeczywistnia się obraz pasterza Ludu Bożego nakreślony przez proroków. Wyraża się o w trosce o owce, gromadzeniu ich, opatrywaniu zranień oraz uzdrawianiu chorych. Dobry Pasterz nade wszystko miłuje swoje owce aż do oddania za nie swojego życia.

Papież – miłość Chrystusa ogarnia wszystkich

Miłość do owiec, to znaczy do każdego z nas, prowadzi Go do śmierci na krzyżu, ponieważ taka jest wola Ojca, aby nikt nie zginął. Miłość Chrystusa nie jest wybiórcza; ogarnia wszystkich – podkreślił Papież. – On sam przypomina nam o tym w dzisiejszej Ewangelii, kiedy mówi: «Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I muszę je przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz» (J 10, 16). Te słowa świadczą o Jego powszechnej trosce. On jest pasterzem wszystkich. Jezus chce, aby wszyscy mogli przyjąć miłość Ojca i spotkali Boga.“

Ojciec Święty przypomniał, że Kościół jest dzisiaj powołany to wypełniania powszechnej misji Dobrego Pasterza, także wobec tych, którzy do niego nie należą. Oni są również dziećmi Bożymi, za które Chrystus oddał swoje życie. „Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam podążać za Dobrym Pasterzem i z radością współpracować w Jego misji” – modlił się na zakończenie Franciszek.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content