Komunikat ws. zmiany obsługi petentów w Wydziale Komunikacji

mat. prasowe/ Powiat Wrocławski

Od dnia 24.03.2021r. (środa) Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju zwraca się z prośbą o ograniczenie załatwienia spraw tylko do tych niezbędnych. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu jak i również pracowników ulegnie zmianie sposób obsługi interesantów do odwołania.

Sprawy będą obsługiwane w następujący sposób:

  1. w zakresie rejestracji pojazdów ze względu na obowiązek zarejestrowania w ciągu 30 dni będą załatwiane sprawy dotyczące:

• rejestracją pojazdów sprowadzonych z zagranicy;

• rejestracją pojazdów kredytowanych;

• rejestracją nowych pojazdów zakupionych w salonie.

Wyżej wymienione sprawy będą realizowane zgodnie z wydanymi numerkami (do wyczerpania).

Pozostałe sprawy związane z przerejestrowaniem lub rejestracją pojazdu będzie można zrealizować wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej systemu Pojazd i Kierowca https://www.esp.pwpw.pl/ (wymagany profil zaufany)

  1. UWAGA: Zgłoszenie nabycia wiąże się z przerejestrowaniem pojazdu, jednak z powodu pandemii i ograniczonego dostępu do urzędu, żeby uniknąć kary wystarczy zawiadomić Starostę o nabyciu pojazdu lub zbyciu. Wniosek można złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej systemu Pojazd i Kierowca https://www.esp.pwpw.pl/ (wymagany profil zaufany). Data złożenia wniosku za pośrednictwem ePUAP lub data stempla pocztowego oznacza datę złożenia wniosku w urzędzie.

W związku z dużą ilością zgłoszeń, sprawy są rozpatrywane wg daty wpływu.

  1. w zakresie wydawania dowodów rejestracyjnych, wpisywania adnotacji i innych tzw. „szybkich” spraw realizowanych na Sali obsługi z wyłączeniem zgłoszeń zbycia i nabycia sprawy te będą załatwiane zgodnie z kolejką
  2. Sprawy związane z uprawnieniami kierowców będą realizowane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – 71 722 17 72, dla zatrzymanych praw jazdy tel. 71 722 18 76
  3. Sprawy związane z transportem drogowym będą realizowane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – 71 722 18 76
  4. Sprawy związane z OSK i SKP będą realizowane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – 71 722 17 70

INFORMACJA DODATKOWA

  1. w zakresie zgłoszeń nabycia lub zbycia pojazdów zarejestrowanych na terenie kraju nie jest wymagane osobiste stawiennictwo w urzędzie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy interesanci, którzy kupili lub sprzedali pojazd po 1 stycznia 2021 roku są zobowiązani do zgłaszania nabycia lub zbycia pojazd w ciągu 30 dni. Osoby, które nabyły lub zbyły pojazd zarejestrowany w kraju przed 1 stycznia 2021 roku są zobowiązane w ciągu 180 dni zgłosić nabycie lub zbycie. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia w określonym terminie zagrożone jest karą finansową w wysokości od 200 zł. do 1000 zł. Zawiadomienia nabycia bądź zbycia pojazdu można załatwić drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przykladsprzedaz-kupno-darowizne lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej systemu Pojazd i Kierowca https://www.esp.pwpw.pl/ (wymagany profil zaufany) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłając zawiadomienie z czytelną kopią dokumentu potwierdzającego nabycie lub zbycie. W przypadku gdy zakupiony pojazd jest przedmiotem współwłasności, zgłoszenie nabycia musi być złożone przez wszystkich właścicieli.
  2. Informuję również, że pozwolenia czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jednocześnie należy pamiętać, że stan pandemii nie zwalnia kierowców z obowiązku przeprowadzania przeglądu rejestracyjnego pojazdu i posiadania ważnego ubezpieczenia pojazdu.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content