Pomoc dla rodziców osób niepełnosprawnych w Ośrodkach Czasowego Pobytu

pixabay.com

Ośrodki Czasowego Pobytu prowadzone przez Samorząd Województwa zapewniają wsparcie całodobowo i dziennie w zakresie opieki prenatalnej i poporodowej, opieki psychologicznej, wsparcia edukacyjnego dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka z niepełnosprawnością, a także możliwość korzystania z tzw. przerwy wytchnienieniowej.

Na Dolnym Śląsku obecnie działają dwa podmioty, które realizują zadania Ośrodków Czasowego Pobytu dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności. Są to Fundacja Promyk Słońca z siedzibą we Wrocławiu oraz Fundacja Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Małej Ojczyzny – Suweren we współpracy ze spółką Sanatoria Dolnośląskie, w obiekcie spółki – Szpitalu „Orlik” w Kudowie Zdroju, miejscu niezwykle malowniczym, jednym z piękniejszych w Kotlinie Kłodzkiej. 

„W Fundacji „Promyk Słońca” mamy stały kontakt z rodzinami z dziećmi z niepełnosprawnością w różnym wieku. Z rozmów z rodzicami wynika, że w momencie zdiagnozowania u dziecka niepełnosprawności czuli się osamotnieni, zabrakło im pewności, że w istniejącym systemie opieki zdrowotnej otrzymają odpowiednią opiekę, że sobie poradzą, że ktoś im pomoże, poinstruuje jak postępować, podzieli się wiedzą, pokieruje do odpowiednich specjalistów, wesprze psychicznie Mówi dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz – Członek Zarządu Fundacji „Promyk Słońca”, Dyrektor ds. Medycznych Centrum Diagnostyczno – Rehabilitacyjnego „Promyk Słońca”.

Objęcie kompleksową opieką i wsparciem całej rodziny, od momentu uzyskania diagnozy – niezależnie od tego, kiedy została postawiona: w okresie prenatalnym czy po porodzie lub w dalszym okresie życia dziecka –jest istotne nie tylko dla procesu rehabilitacji dziecka, ale i dla zdrowia psychicznego matki i funkcjonowania rodziny. Rodzinie dotkniętej problemem niepełnosprawności niezbędne jest wielokierunkowe wsparcie, zwłaszcza wsparcie psychologiczne, specjalistyczne konsultacje, doradztwo społeczno-prawne, spotkania grup wsparcia, opieka wytchnieniowa. My właśnie takiej pomocy udzielamy, zaznacza doktor nauk medycznych.

W naszym ośrodku wspieramy osoby z różnymi niepełnosprawnościami, dodaje Adriana Pietraszkiewicz.

Neurolog dziecięcy – Bożena Dołyk opowiada o pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Rodzice mogą korzystać np. z tzw. asystenta rodziny.

Dzięki Dolnośląskiemu Wsparciu Rodziny opieka wytchnieniowa może być realizowana nie tylko w domu osoby niepełnosprawnej.

Inną formą jest organizacja kilkudniowych wyjazdów dla dzieci z niepełnosprawnością, tworzenie grup wsparcia, opieka wytchnieniowa w placówce pobytu krótkoterminowego.

Ośrodek pomaga także w zakresie opieki prenatalnej i poporodowej.

Wsparcie to polega na pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, a także doradztwie społeczno-prawnym.

Dodatkowo terapeuta rodziny będzie mógł zorganizować tzw. konsultacje.

Dolnośląskie Wsparcie Rodziny działa od kilku miesięcy.

Pani Katarzyna, matka pięciorga dzieci korzysta z pomocy Dolnośląskiego Wsparcia Rodziny.

Pani Katarzyny tłumaczy na czym polega w jej przypadku opieka wytchnieniowa.

Sara, najstarsza córka pani Katarzyny podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami z pobytu w ośrodku.

Dzięki realizacji zadania rodzice lub opiekunowie, którzy wzięli na siebie obowiązek opieki i wychowania niepełnosprawnego dziecka otrzymają możliwość regeneracji fizycznej i psychicznej. Jeżeli zaproponowany w projekcie model opieki nad dzieckiem niepełnosprawnymi świadczenia usług przerwy wytchnieniowej sprawdza się w praktyce, jest przewidziana jego kontynuacja.

Fundacja Suweren we współpracy z Sanatoriami Dolnośląskimi udostępnia sanatorium Orlik otwarty na wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

-Wsparcie Samorządu Dolnośląskiego w tym programie jest całkowitą nowością. Głównym podmiotem pomocy nie są dzieci niepełnosprawne, a ich rodzice, mówi Mirosław Jarosz – koordynator projektu wparcie rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności w Ośrodku Orlik w Kudowie Zdroju.

– To pomoc kompleksowa, dajemy nocleg, wyżywienie oraz opiekę specjalistów, dodaje koordynator projektu.

Propozycja całodobowej opieki wytchnieniowej dotyczy także pomocy matkom, dodaje Mirosław Jarosz.

Psycholog kliniczny – Agnieszka Krupińska-Kieca – współpracuje ze szpitalem Orlik i pomaga rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

Jolanta Krawczyk – mama dziecka niepełnosprawnego, zwraca uwagę, że ośrodek w Kudowie Zdroju daje możliwość integracji. Po każdym turnusie rodzina wraca naładowaną energią

Odzyskujemy pewność siebie, dodaje matka.

Joanna Stolarz manager w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym dla Dzieci „Orlik” w Kudowie Zdroju, tłumaczy dlaczego placówka dołączyła do programu opieki wytchnieniowej.

W ramach opieki wytchnieniowej jest zagwarantowanych 10 miejsc dla rodziców oraz dzieci, dodaje Joanna Stolarz.

Ze względów organizacyjnych minimalny czas pobytu wynosi 4 dni, a maksymalny zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego 21 dni. Beneficjent może skorzystać z oferty kilkukrotnie, przy czym łączny czas pobytu nie może być dłuższy niż 21 dni.

Szpital Orlik

-Chcemy wspierać rodziny, których dotyczy problem niepełnosprawności. To, co wyróżnia nasz projekt, to kompleksowa pomoc rodzinie. Widzimy potrzebę wsparcia od momentu samej ciąży, poprzez okres po porodzie oraz późniejszy czas wychowywania dziecka z niepełnosprawnością, podkreśla Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Ośrodki Czasowego Pobytu we Wrocławiu i Kudowie Zdroju różnią się położeniem geograficznym, ale i specyfiką.

Pandemia koronawirusa utrudnia działanie ośrodków, zaznacza wicemarszałek.

Wicemarszałek tłumaczy także dlaczego samorząd wspiera Ośrodki Czasowego Pobytu.

Ośrodki Czasowego Pobytu zarówno w jednym, jak i drugim przypadku świadczą usługi w zakresie dwóch modeli wsparcia w zależności od momentu, w którym rodzina zostanie objęta opieką:

  • w okresie ciąży: model obejmie opiekę prenatalną – w zależności od potrzeb rodzice oczekujący narodzin będą mogli uzyskać wsparcie psychologiczne (porady psychologa, psychoterapeuty, wsparcie indywidualne i grupowe) i edukacyjne, informacje medyczne dotyczące rehabilitacji oraz informacje o możliwości korzystania z przysługujących świadczeń – porady prawne
  • w okresie poporodowym i dalszym okresie wychowawczym: model przerwy wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów dzieci niesamodzielnych, dzieci otrzymają kompleksową usługę: wyżywienie i nocleg, świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze, wsparcie rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne oraz opiekę lekarską, możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach z zakresu terapii zajęciowej.

Ośrodki Czasowego Pobytu to odpowiedź na apel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wystosowany podczas XXIII sesji, podnoszący problem niepełnosprawności i wzywający do pomocy rodzinom nim dotkniętym.

POSŁUCHAJ:

Zobacz więcej: https://sanatoria-dolnoslaskie.pl/opieka-wytchnieniowa

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content