Trwają prace konserwacyjne przy rowach melioracyjnych w Długołęce

mat. prasowe

Oleśniczka, Bukowina, Borowa, Brzezia Łąka, Długołęka – w tych miejscowościach Spółki Wodne działające w większości miejscowości gminy Długołęka wykonały w ostatnim czasie konserwację rowów melioracyjnych.

Obecnie trwają prace w kolejnych lokalizacjach. Każdorazowo wykonane w danej lokalizacji prace odbiera pracownik gminy w towarzystwie sołtysa danej miejscowości. Finansowanie utrzymania systemu melioracyjnego gruntów rolnych to składki członków Spółek Wodnych. Na terenie naszej gminy to około 60 tys. zł. Nie jest to dużo, biorąc pod uwagę całościowy koszt robót. Dlatego ważne są gminne dotacje przeznaczane na ten cel.

Tylko w ubiegłym roku na utrzymanie rowów i przepustów Gmina Długołęka przeznaczyła w ramach dotacji blisko 700 tys. zł. Dodatkowo budżet na te zadania uzupełniają pozostałe dotacje zdobywane bezpośrednio przez Spółki Wodne (niecałe 70 tys. zł). Utrzymanie rowów melioracyjnych to istotne zadanie, ich systematyczna konserwacja pozwala m.in. uniknąć lokalnych podtopień przy obfitych opadach deszczu. Ważna jest też dbałość o systemy drenarskie dawnych pól uprawnych, które coraz częściej są zabudowywane.

Powstające na nich osiedla domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych często padają ofiarą podtopień przez nierzetelnych deweloperów, którzy dewastują podczas budowy tzw. „drenarkę” i nie odtwarzają jej po zakończeniu prac. Na to wszyscy powinniśmy zwracać uwagę – ostrzega Gmina Długołęka.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content