Miasto odpowiada na zarzuty aktywistów ws. płatnego parkowania i informuje o rozszerzeniu strefy

fot. Radio Rodzina

Akcja Miasto złożyła do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o zbadanie gospodarności zarządzania Strefą Płatnego Parkowania we Wrocławiu. Aktywiści policzyli, że 84% kierowców, którzy nie wnieśli opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania, nie zostało ukaranych, dodatkowo policzyli, że Straż Miejska zakłada w ostatnim czasie 10 razy mniej blokad niż jeszcze kilka lat temu.

Do zarzutów odniósł się magistrat informując o wprowadzeniu efektywniejszego egzekwowania od kierowców opłat za parkowanie oraz spłacanie należności za brak biletu parkingowego.

Statystyki dot. płacenia za parkingi w Stolicy Dolnego Śląska przybliża Przemysław Gałecki, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej UMW.

Dodatkowo miasto oprócz zatrudnienia większej ilości kontrolerów, wprowadzi w przeciągu kilku miesięcy, specjalny pojazd, który będzie sprawdzał, czy opłata za parking została uiszczona.

Wrocławscy działacze porównali również dochody wynikające z płatnego parkowania w dużych miastach. Według ich wyliczeń Wrocław wypada na tle innych innych miast bardzo słabo. Na przykład Kraków na płatnych parkingach zarobi 73 mln zł, Poznań 55 mln zł, a Wrocław tylko 13 mln zł.

Jak do tych liczb odnosi się magistrat?

– Na ten moment wrocławska strefa płatnego parkowania to ponad 5 tysięcy miejsc. Dla przykładu w Krakowie jest 22,5 tys. miejsc, a w Poznaniu 14 tys. Na wniosek mieszkańców i Rad Osiedli kolejne ulice we Wrocławiu zostaną objęte Strefą Płatnego Parkowania – odpowiada Przemysław Gałecki.

– Jako miasto zdajemy sobie sprawę z faktu, że musimy wzmocnić skuteczność karania kierowców niepłacących za postój i o tym otwarcie mówiliśmy i pisaliśmy po Panelu Obywatelskim. Dlatego też podjęliśmy działania, które będą mogły zmniejszyć liczbę 14% kierowców niepłacących za postój do realnego minimum. Z kolei strefa jest sukcesywnie zwiększana – na wniosek mieszkańców i Rad Osiedli – zaznacza urzędnik.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content