Skok w światowym rankingu Uniwersytetu Wrocławskiego

mat. prasowe

Opublikowano wyniki światowego rankingu kształcenia szkół wyższych RankPro. Według niego Uniwersytet Wrocławski jest na drugim miejscu w Polsce za Uniwersytetem Warszawskim. RankPro ocenia elementy składające się na dydaktykę, czyli poziom kształcenia. A więc ten aspekt, który jest najważniejszy dla naszych studentów

Na pierwszym miejscu Cambrige, na drugim MIT, trzeci jest Yale, a czwarty Oxford. Uniwersytet Wrocławski został sklasyfikowany na 224 miejscu w Europie. Przed wrocławską uczelnią z polskich szkół wyższych jest tylko Uniwersytet Warszawski. W skali świata, Uniwersytet Warszawski znalazł się na 247 miejscu, a Uniwersytet Wrocławski na 441. Poniżej zebraliśmy wszystkie polskie uczelnie, które znalazły się w 1000 najlepszych szkół wyższych świata RankPro.

Mówi rektor prof. Przemysław Wiszewski.

Uniwersytet Wrocławski jest jedyną w południowo-zachodniej Polsce Uczelnią Badawczą. Rozwój badań naukowych wspiera naszą dydaktykę, co dostrzeżono w rankingu. Do pracy badawczej włączamy także naszych studentów. Uniwersytet zaprasza do siebie najlepszych maturzystów z całej Polski. Dla laureatów olimpiad przedmiotowych i kandydatów z najlepszymi wynikami matur mamy wysokie stypendia naukowe. W programie „Młody badacz” przeznaczamy Milion złotych dla stu najlepszych studentów pierwszego roku.

– Taki pieniądze przeznaczamy na najlepszych. Chcemy, by do nas przyszli i by mogli już od pierwszego roku zająć się pracą badawczą. By nie musieli dorabiać do studenckiego budżetu pracą w pizzerii, ale by czas po zajęciach mogli poświęcić na swój rozwój. Dlatego mamy dla nich pieniądze. Zaczęliśmy rok temu ściągając na Uniwersytet Wrocławski ludzi z całej Polski. Teraz ten program kontynuujemy – opowiada prof. Dorota Nowak, dziekan Wydziału Biotechnologii, koordynator programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB).  

Co dla nas istotne, Uniwersytet Wrocławski, jak i większość pozostałych polskich szkół wyższych notowanych w tym zestawieniu poprawiło swoje pozycje rankingowe. Trzeba jednak pamiętać, że to ranking nietypowy. W ogóle nie bierze pod uwagę np. publikacji i cytowań. Skupia się na danych, od których zależy jakość kształcenia – mówi profesor Eugeniusz Zych, prorektor ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

RankPro w istocie nie uwzględnia liczby cytowań i publikacji, ale bazuje na wskaźnikach świadczących o poziomie kształcenia. Są to między innymi liczba studentów w relacji do liczby wykładowców akademickich, programy studiów, procent profesorów w stosunku do całej kadry, a nawet liczba noblistów czy wielkość zasobów bibliotecznych.

Uniwersytet Wrocławski otwiera także innowacyjne kierunki. To na przykład powrót do jednostopniowych elitarnych studiów pięcioletnich. Na prestiżowy kierunek „Medyczna Biotechnologia Molekularna” – zaprosi tylko 20 kandydatów. Od 4 semestru studenci będą mieli swoich indywidualnych tutorów, którzy będą ich prowadzić w czasie studiów. 

– Dużą wagę ma także tak zwane umiędzynarodowienie, czyli stosunek studentów obcokrajowców do całkowitej liczby studiujących. Tu Uniwersytet Wrocławski ma obok Warszawskiego najlepszy współczynnik w Polsce. Rzeczywiście mamy studentów z całej Europy – przyciąga ich z pewnością Wrocław, ale też, jak wynika z wyników ankiet, dobra opinia o uczelni wśród zagranicznych absolwentów – opisuje prof. Patrycja Matusz prorektorka ds. współpracy międzynarodowej.

Ranking RankPro pokazuje realny poziom nauczania w szkołach wyższych, ale też pozycję na świecie – a to aspekt, który Uniwersytet Wrocławski może poprawić.

– Dlatego w ramach programu Uczelnia Badawcza zakładamy i wyjazdy naszych studentów za granicę i zapraszanie do Wrocławia wybitnych naukowców na „profesury gościnne”. Covid nas tu trochę hamuje, ale staramy się to umiędzynarodowienie poprawiać choćby organizując zagraniczne wykłady online – mówi rektor prof. Przemysław Wiszewski.

Jest jeden z elementów, nad którym obecnie Uczelnia intensywnie pracuje i który – jak również wynika z RankPro – musi poprawić. To tak zwana „reputacja międzynarodowa”. Co się za tym kryje? 

– Poprawiać reputację można przez m.in. większą liczbę naukowo-badawczej współpracy zagranicznej (wspólne projekty, publikacje, programy studiów z podwójnym dyplomem, itd.). Ranking reputacyjny stanowi 25% wagi ogólnego rankingu RankPro. Gdyby Uniwersytet Wrocławski tu był mocniejszy jego pozycja rankingowa mogłaby poprawić się o nawet sto miejsc. Ważne, że nad tym pracujemy i nasza pozycja z roku na rok w tym zestawieniu się poprawia – ocenia prorektor Patrycja Matusz.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content