1 marca rozpoczyna się we Wrocławiu obowiązkowa deratyzacja

mat.pras.

1 marca rozpoczyna się we Wrocławiu obowiązkowa deratyzacja.
Radni Miejscy przyjęli nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. Najważniejsze zmiany dotyczą terminów, długości trwania oraz obszarów na, których prowadzone będą działania deratyzacyjne.  


Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele i zarządcy nieruchomości – informuje Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.

Obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia podlegają m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są:
–        budynki wielolokalowe podpiwniczone;
–        lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;
–        obiekty handlowe branży spożywczej;
–        obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
–        wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
–        wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej.


Deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
Kolejną zmianą w nowym regulaminie jest powiększenie obszaru obowiązkowej deratyzacji „letniej”, który od północy ogranicza Odra, od południa linia ulicy Hallera i alei Armii Krajowej, od zachodu: Milenijna, Na Ostatnim Groszu i Klecińska, a obszar zamyka Las Rakowiecki i Stara Odra. Rejon ten został wyznaczony na podstawie zgłoszeń od mieszkańców.  

Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny. Mówi Waldemar Forysiak, rzecznik wrocławskiej Straży Miejskiej.


Często przyczyną zwiększonej aktywności szczurów jest łatwa dostępność do pożywienia. Resztki jedzenia wyrzucane są też bezpośrednio na ziemię oraz tereny zielone w celu np. dokarmiania ptaków.

Zachęcamy, żeby przeciwdziałać temu zjawisku stosując kilka prostych zasad:
–        ograniczyć wyrzucanie jedzenia,
–        nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów, zamykać klapy w pojemnikach na odpady,
–        dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym
i sanitarnym,
–        utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,
–        nie dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.

Interwencyjnie realizowana jest również usługa kompleksowa deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych. Wydział Środowiska i Rolnictwa przejmuje od zarządców gminnych obowiązki związane z zabezpieczeniem nieruchomości przed występowaniem na ich terenie gryzoni. Z roku na rok usługą tą obejmowany jest coraz większy obszar Miasta.

W bieżącym roku usługą kompleksowej deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych planowane jest objęcie nieruchomości zlokalizowanych w rejonie osiedli:
–        Stare Miasto – obszar ograniczony rzeką Odrą, ul. Nowy Świat, ul. Białoskórniczą,
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Oławską, ul. Świętej Katarzyny, pl. Nowy Targ
i ul. Piaskową;
–        Przedmieście Świdnickie i Oławskie – obszar ograniczony ul. Piłsudskiego,
ul. Świdnicką, ul. Podwale, ul. Komuny Paryskiej, ul. Krasińskiego, ul. Traugutta,
ul. Pułaskiego i ul. Małachowskiego;
–        Nadodrze – obszar ograniczony ul. Drobnera, ul. Pomorską, pl. Staszica,
pl. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ołbińską, ul. Krętą, ul. Słowiańską, ul. Jedności Narodowej, ul. Poniatowskiego i ul. Bema.
Informacje o obowiązkowej deratyzacji trafią też do mieszkańców.

W walkę z gryzoniami włączy się również  Ekosystem, który przez pracowników firm realizujących zadania związane z odbiorem odpadów komunalnych będzie nadzorował zamykanie klap pojemników na śmieci oraz kontrolę powstawania przepełnień w rejonach obowiązywania usługi.

mat.pras.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content