Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

mat.pras.

22 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, wprowadzony w Polsce  na początku 2003 roku. Dzień ten rozpoczyna działania prowadzone pod hasłem Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, których celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw.

Michał Szydłowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu przyłącza się do akcji organizując specjalne dyżury w Zespole Terenowej Pracy Socjalnej przy ul. Braniborskiej 6. W Punkcie Informacyjnym, który tam powstał, codziennie będą dyżurować pracownicy socjalni, udzielający bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym w wyniku pobić, kradzieży, wyłudzeń, gwałtów czy oszustw. Dyżury prowadzone będą codziennie, aż do piątku 28 lutego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również ciągłe działania w tym zakresie, kierowane przede wszystkim do ofiar przemocy domowej.

Od 2011 roku we Wrocławiu przy MOPS działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest skoordynowanych działań przedstawicieli różnych służb i instytucji po to, by wspólnie przeciwdziałać przemocy. Zespół powołuje grupy robocze, które pracują bezpośrednio z rodzinami dotkniętymi i zagrożonymi przemocą, podejmują działania mające na celu zatrzymanie przemocy, zajmują się zarówno doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc. Zespół koordynuje również Wrocławską Kampanię Przeciwdziałania Przemocy Biała Wstążka, która odbywa się co roku na przełomie listopada i grudnia.  MOPS prowadzi także Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Nadodrzańskie Centrum Wsparcia, które powstało w 2013 roku. W tym miejscu osoby w trudnej sytuacji, np. w wyniku przemocy domowej, mogą znaleźć nie tylko dach nad głową, ale także bezpłatne, specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne.

Z ośrodkiem można kontaktować się całą dobę:  tel. 71 796 40 85, GG: 48973264, Skype: oik_wroclaw, mail: stop.przemocy@mops.wroclaw.pl.

Osoby pokrzywdzone mogą także korzystać Telefonu Zaufania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu – 512 198 939, który również jest czynny całą dobę.

Podobne działania prowadzą w tym tygodniu także inne instytucje: Sąd Apelacyjny, Sąd Okręgowy czy Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem są organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  Ministerstwo udostępnia także stronę internetową https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/ przeznaczoną dla osób pokrzywdzonych, na której zamieszczone są przydatne informacji oraz wzory dokumentów. Wsparcia pokrzywdzonym udzielają podmioty, które świadczą pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

mat.pras.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content