Orędzie papieskie na 29. Światowy Dzień Chorego

Fot. pixabay.com

O znaczeniu zaufania i relacji braterskich napisał papież Franciszek w orędziu na 29. Światowy Dzień Chorego. Obchodzony jest on od 1993 roku 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

Podczas prezentacji papieskiego orędzia przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Służby Zdrowia, biskup Romuald Kamiński podkreślał znaczenie bliskich relacji z chorym, realnej obecności, poświęceniu mu czasu. „To buduje więź, nazywamy to zaufaniem, to przeobraża osobę będącą w potrzebie, że staje się inaczej nastawiona do działań lekarskich, zupełnie inaczej przyjmuje obciążenia choroby” – wyjaśniał biskup Kamiński.

Profesor Małgorzata Krajnik, prezes Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie zwracała uwagę na znaczenie wsparcia duchowego pacjentów i szczególną rolę kapelanów szpitalnych jako członków zespołu terapeutycznego. Lekarka wyjaśniała, że czas pandemii pokazał nowe wyzwania dla kapelanów, którzy udzielą wsparcia duchowego nie tylko osobom religijnym, albo też słabo wierzącym, lub niewierzącym.
Episkopat Polski wraz z Polską Radą Ekumeniczną włączył się w akcję Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie.

Inicjatywa pod hasłem „Bądź przy mnie” umożliwia, odizolowanym pacjentom, chorym na Covid 19 telefoniczny kontakt z bliskimi i wsparcie duchowe. W akcji uczestniczy 120 szpitali w Polsce.

Towarzystwo prowadzi również szkolenia dla kapelanów i innych osób, które zapewniają chorym opiekę duchową. Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Jana Pawła II w 1992 roku. Celem tego dnia jest uwrażliwienie społeczeństwa na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, pomocy chorym w dostrzeżeniu wartości i sensu cierpienia.

iar/gk

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content