Petycja środowisk kobiecych ws. feminatywów

fot. Radio Rodzina

Grupa lokalnych aktywistek chce, aby kobiety pracujące we wrocławskim magistracie miały możliwość stosowania żeńskich form nazw stanowisk. Petycja w tej sprawie trafiła już do prezydenta.

Pismo zakłada oficjalne uznanie feminatywów w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej wrocławskiego Urzędu Miejskiego – tłumaczy Adrianna Klimaszewska, jedna z autorek petycji.

Wybór określeń takich jak „specjalistka” czy „dyrektorka” miałby być dowolny – dodaje radna miejska Jolanta Niezgodzka.

Magdalena Rozwadowska z Dolnośląskiego Kongresu Kobiet tłumaczy, dlaczego w tej sprawie powstało pismo.

Co na to językoznawcy?

Żeńskie formy nazw zawodów czy stanowisk zaczęły zdobywać popularność już w okresie międzywojnia. Zmiany w języku powodowane są zmianami społecznymi – zauważyła na naszej antenie polonistka, Katarzyna Damiko, autorka bloga Trudny Język Polski.

Jak powstają feminitywa? Najczęściej po dodaniu do rdzenia sufiksu „-ka”.

Potrzebę adekwatnego tytułowania kobiet, a więc tworzenia, obok form męskich, form żeńskich, potwierdziła Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN (25 listopada 2019 r.).

Zob. https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1861:stanowisko-rjp-w-sprawie-zenskich-form-nazw-zawodow-i-tytulow&catid=98&Itemid=59

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content