Umowy o dzieło muszą być rejestrowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Fot. zus.pl

Podpisujesz z kimś umowę o dzieło? Musisz ją zarejestrować w ZUS w ciągu siedmiu dni od jej wystawienia. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2021 roku.

Informację o zawarciu umowy o dzieło przekazuje płatnik składek lub osoba fizyczna, która zleciła wykonanie dzieła. Należy to wykazać w nowym formularzu RUD – tłumaczy Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik rasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

W zgłoszeniu przekazywane są informacje nt. zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy a także jej przedmiot. Rejestracja umów o dzieło pozwoli dokładniej ocenić, ile takich umów jest w Polsce zawieranych.

Fot. MRiPS

Zob. Instruktaż jak przekazać formularz RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) do ZUS.

Kilka wyjątków

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie obejmuje m.in. stowarzyszeń czy fundacji, jak również pracodawców w przypadku umów zawartych z własnym pracownikiem – dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Dane z rejestru będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych. Mają też ułatwić weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych.

mat.pras.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content