Radni: Ewa Wolak i Dariusz Piwoński o przyjętym budżecie i wyrzuceniu radnych z Klubu PiS

fot. PJB

Na sesji rady miejskiej zdecydowano o kształcie budżetu Wrocławia na 2021 rok. Udział w głosowaniu wzięli wszyscy radni. Plan budżetowy został przyjęty 28 głosami. „Przeciw” było 9 radnych. W „Porannym Gościu” radni miasta Wrocławia – Ewa Wolak (Klub Radnych Koalicyjny Klub Obywatelski) i Dariusz Piwoński (Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości) odnieśli się do przyjętego budżetu, skomentowali także wyrzucenie trzech radnych z ramienia PiS, którzy głosowali za uchwaleniem budżetu.

– To budżet optymalny, mówi Ewa Wolak z Klubu Radnych Koalicyjny Klub Obywatelski.

Swoje zdaniem nt. budżetu na 2021 r. wyraził także radny Dariusz Piwoński.

Uchwalony budżet Wrocławia przewiduje dochody na poziomie 5,4 mld zł. Największą część wpływów stanowić będą dochody własne w wysokości 3,5 mld zł. To m.in. udziały miasta w PIT i CIT (1,7 mld zł), wpływy z podatków i opłat (miliard zł), dochody z majątku (428 mln zł) oraz z usług (303 mln zł). Zmaleją dotacje z budżetu państwa – z 941 mln zł (plan 01.01.2020 r.) do 880 mln zł (plan dochodów na 2021 r.).

POSŁUCHAJ:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content