Wsparcie dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego doświadczających kryzysu emocjonalnego

fot. Radio Rodzina

Mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego znajdujący się w trudnej, kryzysowej sytuacji mogą skorzystać ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Smolniku 22 w Gminie Leśna w Powiecie Lubańskim.
Interwencja Kryzysowa to szerokie działania, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
W wyniku zawartego przez Powiat Wrocławski z Powiatem Lubańskim porozumienia w zakresie zapewnienia mieszkańcom Powiatu Wrocławskiego usług w zakresie interwencji kryzysowej, osoby doświadczające kryzysu emocjonalnego mogą otrzymać wsparcie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku w postaci czasowego zamieszkania, a także wsparcie specjalistyczno – psychologiczne, poradnictwo socjalne, pedagogiczne lub prawne.


Interwencja kryzysowa będzie udzielana mieszkańcom Powiatu Wrocławskiego, skierowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
Informacje na temat udzielanego wsparcia w formie pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131,
tel. 71/72 21 860, email: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content