Korzystasz z telefonu przechodząc przez pasy? Dostaniesz mandat!

FOT. UM st. Warszawa. W Stolicy już w 2018 r. zwrócono uwagę na problem korzystania ze smartfonów na przejściach dla pieszych

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy prawa o ruchu drogowym, który trafił następnie do Sejmu.

Zmiany czekają nie tylko kierowców ale i pieszych. Kierowcy nie będą mogli jechać „na zderzak”, czyli będą zobowiązani do zachowania odpowiedniej odległości, która ma być dostosowana również do prędkości jazdy. Piesi otrzymają pierwszeństwo na pasach już w momencie, gdy się do nich będą zbliżać. Oznacza to, że kierowcy będą zobowiązani do natychmiastowego zatrzymania się przed pasami, kiedy tylko ujrzą zbliżającego się przechodnia.

Dodatkowo nowe przepisy zakazują pieszym korzystania z telefonów komórkowych np. podczas przechodzenia przez pasy. W art. 14 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustawodawca wymienił zachowania w ruchu pieszych, które są zabronione. Zgodnie z projektem nowelizacji, do art. 14 został dodany pkt 8, którzy brzmi:

korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na przejściu dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni lub torowisku lub przejściu dla pieszych

Oznacza to, że mandat będziemy mogli otrzymać za korzystanie np. z telefonu przechodząc przez pasy i m. in. pisząc SMS lub przeglądając telefon nie patrząc, co się dzieje na jezdni.

Na ten moment nie wiadomo ile mógłby wynieść taki mandat. Do sprawy będziemy powracać.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content