Fundacja Forum Mężczyzn pomaga podopiecznym Towarzystwa im. św. Brata Alberta

mat. pras.

Fundacja Forum Mężczyzn w okresie przedświątecznym zwraca uwagę na potrzeby podopiecznych Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Większość (bo aż 85%) stanowią tam mężczyźni.

W odpowiedzi na te potrzeby Fundacja razem z Centrum Handlowym zlokalizowanym przy ul. Legnickiej we Wrocławiu przygotowała pakiet pomocy w postaci świeżych produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie potraw wigilijnych. Paczki zostały dostarczone do siedziby Towarzystwa.

Co otrzymali podopieczni im. św. Brata Alberta? Opowiada Sebastian Parma, kierownik działu kas jednego ze sklepów, które włączyło się w tę akcję.

Na jakie wsparcie szczególnie oczekuje Wrocławskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta? Odpowiada Anna Olbryt.

Pomoc w postaci produktów spożywczych z długim terminem ważności, a także przypraw, artykułów do higieny osobistej oraz chemii gospodarczej można przekazywać bezpośrednio do placówki Brata Alberta przy ul. Bogedeina 5 we Wrocławiu. Warto wcześniej skontaktować się z Towarzystwem pod numerem 570 363 144 lub drogą e-mailową pod adresem anna.olbryt@tpba.pl, by jak najlepiej dostosować swoją pomoc do aktualnego zapotrzebowania.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content