Całodobowe wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi

mat. prasowe

Kobiety z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży, a także ojcowie z małoletnimi dziećmi i inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi z Powiatu Wrocławskiego, które znajdują się trudnej sytuacji życiowej i doświadczają kryzysu emocjonalnego, mogą otrzymać pomoc w postaci schronienia oraz specjalistycznej pomocy w Ośrodku Wsparcia w Pobiednej, ul. Hetmańska 61, w Powiecie Lubańskim.


W ramach zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Powiatem Lubańskim porozumienia w zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Ośrodku Wsparcia, osoby pochodzące z terenu Powiatu Wrocławskiego mają zapewniony całodobowy, okresowy pobyt w Ośrodku wraz z całodobową opieką i specjalistyczną pomocą, m.in. psychologiczno – terapeutyczną oraz w zależności od potrzeb – poradnictwo prawne i socjalne.


Pomoc udzielana jest mieszkańcom Powiatu Wrocławskiego, po skierowaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, tel. 71/72 21 860, email: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content