Podsumowujemy panel obywatelski. Co z tramwajem na Nowy Dwór?

fot. Radio Rodzina

Miasto Wrocław wymyśliło nową formę demokratycznego podejmowania decyzji, tzw. panel obywatelski. Wzięła w nim udział losowa część mieszkańców, dokładnie 75 osób i po długich naradach, przedstawiła rekomendacje, które mają być pewnym wyznacznikiem rozwoju dla miasta.

Panelistki i paneliści przedstawili w sumie 63 rekomendacje – 50 wiążących i 13 do rozważenia. Wiążące rekomendacje to te, które zyskały poparcie na poziomie ponad 80%, reszta to rekomendacje poniżej tego poziomu.

Główne obszary, jakie poruszył panel to transport oraz związane z nim czyste powietrze.

Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności, Monika Kozłowska-Święconek podkreśla, że wiele tematów, które zostały poruszone, są już realizowane w mieście.

Co z inwestycji czeka nas w 2021 r. ?

– Ogłoszenie przetargu na tramwaj na Swojczyce – podkreśla dyrektor.

W przyszłym roku magistrat będzie mieć również dokumentację projektową dla etapu przejściowego związanego z tramwajem na Jagodno.

Dyrektor Kozłowska-Święconek przybliża, czym będzie etap przejściowy.

Kolejną kwestię, jaką wywołał panel obywatelski to budowa przystanków wiedeńskich przy ul. Świdnickiej. Temat, który we Wrocławiu poruszany jest przez aktywistów od 2018 r. Czy jest szansa, że teraz projekt ten zostanie zrealizowany?

Posłuchaj rozmowy o panelu obywatelskim i rekomendacjach, które przyjęło miasto do realizacji.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content