Wojewoda podpisał porozumienie z 16. Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej

mat. prasowe

Wojewoda Dolnośląski – Jarosław Obremski podpisał porozumienie z Dowódcą 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk. Arturem Barańskim, w sprawie współpracy przy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

– W początkowym stadium epidemii WOT były w trakcie tworzenia się, a mimo to okazały się dla nas ogromnym wsparciem. W czasach kryzysu często pojawiają się niespodziewane, trudne zadania związane z ciężką, fizyczną pracą. Niełatwo znaleźć partnera, który byłby w stanie wykazać się taką wszechstronnością i elastycznością jak Wojska Obrony Terytorialnej i za to serdecznie dziękuję – powiedział Jarosław Obremski.

Płk. Artur Barański wyraził pełną gotowość do dalszego wspierania działań związanych ze zwalczaniem epidemii na Dolnym Śląsku oraz podziękował Wojewodzie za dotychczasową współpracę.

– Wojewoda Dolnośląski jest bardzo dobrym łącznikiem między Wojskiem Polskim, a przedstawicielami Rządu. Dziękuję serdecznie, że wykorzystaliśmy to, aby pomagać naszym obywatelom, zamieszkującym Dolny Śląsk – powiedział płk. Artur Barański.

Cały czas rekrutujemy żołnierzy do naszych struktur. W przyszłym roku miasto Głogów będzie naszym miejscem zainteresowania,a w przyszłości Wałbrzych i Legnica, dodaje płk. Artur Barański.

Podpisane porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony, dzięki czemu Wojewoda będzie mógł otrzymywać wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej do czasu opanowania sytuacji epidemiologicznej w województwie.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content