Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Projekt budżetu na 2021 r.

fot. Radio Rodzina

Radni województwa decydują dziś o losie budżetu na rok 2021. Trwają obrady dotyczące m.in. inwestycji, losu branży hotelarskiej, ochrony zdrowia czy transportu i realizacji drogowych na Dolnym Śląsku.

W projekcie przyszłorocznego budżetu województwa dolnośląskiego zaplanowano wyższe o 38 mln zł niż w tym roku wydatki inwestycyjne.

Mówi marszałek Cezary Przybylski.

W strukturze dochodów województwa dolnośląskiego (50,8% wszystkich wpływów) największym źródłem są udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa oraz dochody własne.

Radni sejmiku decydowali też o Uchwale ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej (na lata 2021-2034) województwa dolnośląskiego.

Wątpliwości zgłaszał m.in. klub Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o budowę nowego szpitala onkologicznego – mówi radny Marek Łapiński.

Do zarzutu odniósł się wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Projekt uchwały Rady Ministrów w tej sprawie jest na stronie https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r50003594,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-pod.html

Różne zdania nt. prognozy finansowej oraz budżetu

Na trudną sytuację branży hotelarskiej i turystycznej w regionie zwracał uwagę radny Jerzy Pokój.

Jadwiga Szeląg (KO) upominała się o budowę obwodnicy Złotoryi.

Klub Nowoczesna Plus wniósł z kolei osiem poprawek do budżetu województwa na rok 2021 – mówi przewodnicząca Magdalena Piasecka.

Zastrzeżeń do wieloletniej prognozy finansowej nie miała Komisja Budżetu i Finansów – mówi przewodniczący Jacek Baczyński z klubu radnych PiS

Skarbnik województw dolnośląskiego Elżbieta Berezowska podkreśliła, że w projekcie budżetu na przyszły rok położono nacisk na wydatki inwestycyjne, prorozwojowe.

Budżet Dolnego Śląska na 2021 rok

Największe wydatki – ponad 723 mln zł – w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na transport. Na wsparcie rozwoju regionalnego zaplanowano ponad 94 mln zł, na kulturę ponad 90 mln zł, na ochronę zdrowia ponad 70 mln zł, a na edukację i naukę przeszło 84 mln zł, na obszar rolnictwa i ochrony środowiska zaplanowano ponad 53 mln zł.

Skarbnik wskazała, że wydatki inwestycje zostały zwiększone o 38 mln zł w porównaniu do 2020 r. „Będziemy realizować 115 projektów, w ramach 18 programów; na wkład własny chcemy przeznaczyć w ramach tych zadań 83 mln zł”.

Najważniejsze inwestycje

Wśród dużych inwestycji, które zamierza realizować samorząd województw znalazła się m.in. budowa nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Zaplanowano też kontynuację szeregu inwestycji infrastrukturalnych – budowę dróg oraz remonty linii kolejowych. Dużą, kontynuowaną inwestycją, jest także budowa centrum sportu na Polanie Jakuszyckiej.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content