Wrocław wróci do czołówki ośrodków rekonstrukcji kości twarzy

mat. prasowe

Na Dolnym Śląsku ponownie po wielu latach będą wykonywane zabiegi rekonstrukcji tkanek miękkich i kości regionu głowy i szyi – głównie u pacjentów po operacjach onkologicznych. Zabiegi będą planowane przy wykorzystywaniu technologii 3D, która pozwoli na precyzyjne drukowanie na drukarce 3D zarówno operowanego obszaru, jak i miejsca biorczego, z której będzie przeszczepiany potrzebny fragment. Zespół lekarzy, na którego czele stoi światowej klasy chirurg prof. Łukasz Krakowczyk, będzie wykonywał zabiegi rekonstrukcyjne, jakimi zajmują się tylko nieliczne ośrodki w Polsce. Pierwsza taka operacja została przeprowadzona na początku grudnia w Specjalistycznym Centrum Medycznym Medicus Clinic we Wrocławiu.

Zabiegi rekonstrukcji kości twarzy dotyczą głównie pacjentów po operacjach onkologicznych i w mniejszym stopniu pacjentów po urazach. Poprawiają jakość życia osób, u których leczenie pozostawiło nie tylko widoczne ubytki, ale także ograniczyło funkcjonowanie dotkniętych chorobą obszarów. Wykonywane we Wrocławiu zabiegi będą polegały na odtworzeniu ubytków z wykorzystaniem własnych tkanek pacjenta.

Są to zabiegi, które planuje się wirtualnie z wykorzystaniem drukarek 3D i szablonów operacyjnych, przenoszonych następnie na salę operacyjną. Bazujemy na obrazach tomografii komputerowej, dzięki którym jesteśmy w stanie wydrukować szablony zarówno pobieranej tkanki pacjenta, jak i rekonstruowanego obszaru, do którego będzie ona przeszczepiana. Daje to bardzo dużą przewidywalność planowanego zabiegu. Dolny Śląsk i województwo lubuskie to od lat białe plamy na mapie chirurgii rekonstrukcyjnej twarzy. Pacjenci, którzy potrzebowali tego typu leczenia, musieli więc szukać pomocy w innych, często bardzo  odległych częściach Polski  – mówi prof. Łukasz Krakowczyk który kieruje zespołem rekonstrukcyjnym w Specjalistycznym Centrum Medycznym Medicus Clinic we Wrocławiu.

Profesor Łukasz Krakowczyk był wielokrotnie nagradzany za szczególne osiągnięcia w medycynie. Uczestniczył m.in. w pierwszym w Polsce przeszczepie twarzy. Zyskał też uznanie za stosowanie nowoczesnych technik chirurgii rekonstrukcyjnej u dzieci po rozległych resekcjach guzów głowy i szyi a w 2015 roku został członkiem prestiżowego Amerykańskiego Towarzystwa Mikrochirurgii i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. W skład zespołu lekarskiego wejdą dodatkowo specjaliści chirurgii szczękowo-twarzowej Medicus Clinic – lek.stom. Szymon Przywitowski, dr n. med. Rafał Nowak, dr. n. med. Ewa Zawiślak oraz dr Anna Olejnik – lekarz medycyny i lekarz dentysta.

Pierwsze zabiegi zaplanowane we Wrocławiu to rekonstrukcje w zakresie kości szczęki u pacjentów po leczeniu z powodu guzów zębopochodnych. Pacjenci, którzy szukają pomocy w tym zakresie, zgłosili się do nas sami. Zwykle kierowaliśmy ich do ośrodka na Śląsku, ale nie zawsze byli tam kwalifikowani do leczenia, bo często zabieg pierwotny był wykonywany w innym ośrodku w sposób nie zawsze dający możliwość przewidywalności późniejszego leczenia rekonstrukcyjnego. W efekcie pacjenci ci po prostu nie mieli gdzie zostać zakwalifikowani do takich zabiegów – mówi członek zespołu rekonstrukcyjnego lek. stom. Szymon Przywitowski.

Na Dolnym Śląsku tego typu zabiegi nie były wykonywane przez wiele lat a pacjenci dotknięci takimi problemami zmuszeni byli poszukiwać pomocy poza Wrocławiem. A problemy są niebagatelne gdyż  ubytek częsci twarzy to nie tylko olbrzymi defekt estetyczny ale również zaburzone funkcje żucia, oddychania czy widzenia. Wcześniej zabiegi rekonstrukcyjne odbywały się w szpitalu w Polanicy Zdroju czy nieistniejącym już szpitalu przy ul. Wiśniowej we Wrocławiu.

–  Są na Dolnym Śląsku wykwailfikowane zespoły chirugiczne, wykształcone np. w ośrodku chirurgii plastycznej w Polanicy Zdroju, natomiast oprócz sprawnych rąk, otwartego umysłu i wiedzy na ten temat, potrzebne jest też zaplecze logistyczne a także odpowiedni sprzęt wymagający nakładów finansowych – podkreśla lek. stom. Szymon Przywitowski.

– Dodatkowo, dzięki współpracy z lekarzami z zakresu implatologii i implantoprotetyki pacjenci jednoczasowo będą mogli liczyć nie tylko na rekonstrukcje kości, ale również na funkcjonalną odbudowę zębów po ich utracie w wyniku choroby nowotworowej czy urazudodaje dr n. med. Ewa Zawiślak.

Aby umożliwić wykonywanie tego typu zabiegów na Dolnym Śląsku, Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic zdecydowało się zakupić niezbędny sprzęt i skupić w obrębie swojego ośrodka zespół specjalistów z doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk – Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Jest adiunktem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, należy do zespołu chirurgów regionu głowy i szyi, chirurgii rekonstrukcyjnej oraz zespołu transplantacji twarzy. Doświadczenie zdobywał na licznych stażach i kursach za granicą m.in w MD Anderson Cancer Center w Houston na Oddziale Chirurgii Plastycznej, jak i na kursie mikrochirurgii w Glasgow. W 2013 r. został wyróżniony wraz z całym zespołem Srebrnym Krzyżem Zasług przez Prezydenta RP za szczególne osiągnięcia w medycynie. W roku 2015 został członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Mikrochirurgii i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Decyzją Rady Naukowej Centrum Onkologii w Warszawie z dnia 22.06.2016 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a rok później nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego.

Lek. stom. Szymon Przywitowski – lekarz stomatolog, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, absolwent wydziału lekarsko – stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z 2012 roku. W 2005 roku rozpoczął specjalizację z chirurgii szczękowo – twarzowej zakończoną egzaminem państwowym w 2011 roku. Współautor opracowań, doniesień i publikacji z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej. Współwłaściciel i założyciel Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy. Obszar zainteresowań zawodowych obejmuje  traumatologię, onkologię w zakresie głowy i szyi, leczenie wad gnatycznych z wykorzystaniem techniki 3D oraz również chirurgie odtwórczą przed leczeniem  implantoprotetycznym.

Dr n.med. Rafał Nowak – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wykładowca i organizator kursów specjalistycznych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii ortognatycznej oraz uczestnik licznych kursów doskonalących z zakresu chirurgii jamy ustnej, szczękowo-twarzowej, ortodoncji i implantologii. Zainteresowania praktyczne obejmują szeroko pojętą chirurgię kostną w zakresie części twarzowej czaszki i jamy ustnej, zabiegi rekonstrukcyjne przedprotetyczne i przedimplantologiczne, chirurgię ortognatyczną, traumatologię czaszkowo- szczękowo-twarzową oraz zastosowanie technologii 3D w planowaniu zabiegów operacyjnych. Uczestnik staży klinicznych w renomowanych ośrodkach chirurgii szczękowo – twarzowej m.in. w Brugii, Antwerpii, Munster, Dreźnie, Mediolanie. Członek i stypendysta European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, stypendysta Funduszu im. E. Niedźwirskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo Twarzowej. Autor i współautor 94 publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.

Dr n. med. Ewa Zawiślak – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, jest absolwentką wydziału lekarsko-stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jest członkiem European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, towarzystw do spraw Implantologii Stomatologicznej – ICOI, DGOI, PSI , ITI Study Club Polska (International Team for Implantology). W praktyce klinicznej ukierunkowana jest na kompleksowe leczenie i diagnostykę schorzeń jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem prac implantoprotetycznych i funkcjonalnej odbudowy braków uzębienia oraz tkanek twardych i miękkich jamy ustnej.

Lek.med./lek. dent. Anna Olejnik – lekarz oraz lekarz dentysta, absolwentka Wydziału Lekarskiego (2017) i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (2014) Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej (EACMFS).

Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic należy do spółki Medicus, działającej na polskim rynku medycznym od 29 lat. Klinika specjalizuje się m.in. w kompleksowej diagnostyce i leczeniu wielu rodzajów schorzeń m.in. ginekologicznych, otolaryngologicznych, bariatrycznych, neurologicznych i neurochirurgicznych, urologicznych, endokrynologicznych czy chirurgii dziecięcej.  Medicus Clinic przeprowadza rocznie dziesiątki tysięcy konsultacji i zabiegów operacyjnych oraz badań diagnostycznych. Klinika posiada w swojej bazie ponad 170 tys. pacjentów z całej Polski. Co roku przybywa ich około 15 tys. i są to przede wszystkim osoby trafiające do kliniki dzięki rekomendacjom innych pacjentów. Placówka dysponuje jedną z najnowocześniejszych w Polsce siedzib oraz wykorzystuje najnowsze technologie medyczne. Nowoczesny blok operacyjny, z dwiema salami operacyjnymi, wyposażony jest m.in. w tory wizyjne, pracujące w technologii 3D i rozdzielczości Ultra HD 4K, ułatwiające chirurgowi orientację przestrzenną oraz nawigację śródoperacyjną. System wentylacji wyposażony w absolutne filtry HEPA, zapewnia doskonałą czystość powietrza poprzez wymienianie go co 3 minuty. Placówka dysponuje też nowoczesną i komfortową bazą pooperacyjną czyli m.in. przestronnymi pokojami, każdy z łazienką, telewizorem, monitoringiem i systemem przywoławczym. W całym budynku zastosowano wysokiej klasy filtry oraz częstą wymianę powietrza. Woda w obiekcie, przed wpuszczeniem w obieg jest naświetlana promieniowaniem UV o działaniu bakteriobójczym.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content