W tym roku we Wrocławiu nie będzie kolędy?

Marcin Oliva Soto

Księża z diecezji wrocławskiej otrzymali zalecenia dotyczące organizacji wizyty duszpasterskiej w najbliższym czasie. Epidemia uniemożliwia przeprowadzenie kolędy w tradycyjnej formie – czytamy w komunikacie. 

Naczelną zasadą przyświecającą autorom dokumentu jest bezpieczeństwo i troska o to, by nie narazić nikogo na zarażenie się koronawirusem – tłumaczy ks. Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej, dodając, że ostateczną decyzję co do organizacji tej formy spotkań duszpasterza z wiernymi podejmą sami księża proboszczowie, którzy wezmą pod uwagę warunki w jakich pełnią swoją posługę (oczekiwania wiernych, wielkość kościoła parafialnego, dostępność pomieszczeń parafialnych). Kuria natomiast poleca proboszczom rozważenie skorzystania z następujących propozycji: 

  • rozłożenie „kolędę” w czasie lub przenieść na inny czas, kiedy pozwolą na to warunki sanitarne;
  • ograniczenie się wyłącznie do błogosławienia tych domów i rodzin, które zaproszą duszpasterza;
  • ograniczenie się wyłącznie do błogosławieństwa nowych domów i mieszkań na zaproszenie gospodarzy;
  • zaproszenie mieszkańców parafii do kościoła w mniejszych grupach, na Mszę świętą, dedykowaną dla konkretnej części parafii. Szczególną intencją tej Eucharystii powinna być wtedy modlitwa za zaproszonych danego dnia parafian (np. z danej ulicy/ulic/miejscowości). Można wówczas wygłosić okolicznościową homilię, odmówić modlitwę błogosławieństwa nad mieszkańcami; można wtedy poświęcić wodę, którą przynieśli wierni na Mszę i zaniosą ją do swoich domów; można rozdać okolicznościowy obrazek z modlitwą, którą wierni odmówią po powrocie do swoich domów.

Mamy świadomość, że sytuacja epidemiczna zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego trudno dziś jednoznacznie określić ramy organizacji wizyty duszpasterskiej – podkreśla ks. R. Kowalski, dodając, że diecezja wrocławska jest bardzo zróżnicowana, tzn. składają się na nią zarówno duże miejskie parafie oraz niewielkie obejmujące wsie lub małe miejscowości. – Ostatecznie decyzje podejmą proboszczowie razem z wiernymi, pamiętając o tym, by zadbać zarówno o pożytek duchowy wiernych, nie zaniedbując przy tym zasad bezpieczeństwa – puentuje ksiądz rzecznik.   

inf.wł.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content