Metropolita wrocławski udzielił dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy św.

fot. Radio Rodzina

Od III Niedzieli Adwentu (13 grudnia 2020 r.) do Niedzieli Chrztu Pańskiego włącznie (10 stycznia) wierni archidiecezji wrocławskiej oraz wszyscy przebywający w tym czasie na terenie archidiecezji w niedzielę i święta będą mogli pozostać w domach bez popełnienia grzechu.   

Zapytany o powód wydania dyspensy ks. Rafał Kowalski, rzecznik metropolity wrocławskiego tłumaczy: – W wielu parafiach od trzeciej niedzieli adwentu organizowane są rekolekcje, co może sprawiać wrażenie presji obowiązku uczestnictwa w tej formie przygotowania się do świąt. Poza tym wielu ludzi nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez pasterki, czując jednocześnie obawę przed zarażeniem się koronawirusem. Żeby nie narażać nikogo na konflikt sumienia ksiądz arcybiskup postanowił wyraźnie dać do zrozumienia, że pozostając w domach i chroniąc przed zarażeniem siebie i swoich najbliższych nie popełniamy grzechu ciężkiego. Ks. Kowalski dodaje przy tym, że w okresie świątecznym mogą na terenie naszej diecezji przebywać osoby, które na co dzień mieszkają w diecezjach, gdzie takie dyspensy obowiązują. – Nie chcemy, by byli narażeni na wątpliwości i wyrzuty sumienia przebywając na Dolnym Śląsku – tłumaczy rzecznik księdza arcybiskupa, dodając, że dyspensa nie oznacza zakazu uczestnictwa we Mszy św. – Nasze kościoły pozostaną otwarte dla wiernych, którzy będą chcieli się w nich modlić, a wszystkie nabożeństwa będą odbywały się z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa – puentuje ks. Kowalski.     

Rzecznik archidiecezji zaznacza, że dyspensa to nie zakaz uczestniczenia we Mszy św, a przywilej.

Ks. Rafał Kowalski tłumaczy także, że sakramentów nie da się przeżywać w pełni za pomocą mediów. Arcybiskup Józef Kupny zachęca, by dzień świąteczny przeżyć w inny niż zwykle sposób, np. na modlitwie czy czytaniu Pisma św.

W dekrecie, który został opublikowany na stronie archidiecezji wrocławskiej czytamy, że pasterz Kościoła wrocławskiego prosi, aby osoby korzystające z dyspensy „trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie”. – Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe – dodaje ksiądz arcybiskup, dziękując proboszczom i wikariuszom za przygotowanie transmisji nabożeństw.

Decyzja ws. dodatkowej liczby Mszy św. w niedzielę i czasie świąt należy do parafii, zaznacza ks. Rafał Kowalski.

– Uroczystości Świąt Bożego Narodzenia będą organizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

Ksiądz arcybiskup zapewnia o swojej modlitwie, szczególnie w intencji tych, którzy w czasie epidemii służą bliźnim swoją pracą i wspierają potrzebujących pomocy. „Niech ten szczególny czas Adwentu i Okres Bożego Narodzenia będzie czasem umacniania ufności wobec Boga, który z miłości do nas stał się człowiekiem” – kończy swój dekret abp Kupny.

Metropolita wrocławski podjął decyzję ws. wizyty duszpasterskiej. Niewykluczone, że tzw. kolędy będą odbywać się w maju czy czerwcu, dodaje rzecznik archidiecezji – ks. Rafał Kowalski.

Aktualna sytuacja epidemiczna nakłada na społeczeństwo wiele ograniczeń i tym samym uniemożliwia przeprowadzenie odwiedzin duszpasterskich w ściśle tradycyjnej formie, jak było to dotychczas. Sytuacja epidemiczna zmienia się bardzo dynamicznie. Trudno jest więc określić jakieś sztywne zasady przeprowadzenia wizyt duszpasterskich. Niejednorodność
parafii w naszej Archidiecezji (mniejsze i większe, miejskie i wiejskie itp) stwarza różne formy kontaktu duszpasterza z parafianami w ramach odwiedzin duszpasterskich – informuje w komunikacie Wydział Duszpasterski Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej.

Z tych powodów decyzję o przeprowadzeniu odwiedzin duszpasterskich – kolędy, o jej czasie i formie, pozostawia się decyzji księży proboszczów, zgodnie z roztropnością duszpasterską oraz poszanowaniem wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w stanie epidemii.
W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, można uwzględnić poniższe propozycje:


 rozłożyć „kolędę” w czasie lub przenieść na inny czas, kiedy pozwolą na to warunki sanitarne;
 ograniczyć się wyłącznie do błogosławienia tych domów i rodzin, które zaproszą duszpasterza;
 ograniczyć się wyłącznie do błogosławieństwa nowych domów i mieszkań na zaproszenie gospodarzy;
 ponadto, można zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach, na Mszę św. dedykowaną dla konkretnej części parafii. Szczególną intencją tej Mszy św. winna być wtedy modlitwa za zaproszonych danego dnia parafian (np. z danej ulicy/ulic).


Podczas liturgii można wygłosić okolicznościową homilię, odmówić modlitwę błogosławieństwa nad mieszkańcami; można wtedy poświęcić wodę, którą przynieśli wierni na Mszę i zaniosą ją do swoich domów; można rozdać okolicznościowy obrazek lub folder/gazetkę parafialną.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content