Program „Za życiem” w Powiecie Wrocławskim

fot. Radio Rodzina

Zapisz dziecko na dodatkowe zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju realizowane przez powiatowy wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy

Na mocy porozumienia z 2018 r. pomiędzy Starostą Powiatu Wrocławskiego, a Ministerstwem Edukacji Narodowej, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich – jednostka oświatowa prowadzona przez Powiat Wrocławski, realizuje program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Program jest realizowany w latach 2018 – 2021, a na jego realizację Powiat Wrocławski pozyskał dotację w wysokości 617 400 zł zwiększoną w 2020 r. do kwoty 659 000 zł na zapewnienie dodatkowego wsparcia dla małych dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0–7 lat ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 3. roku życia. Rozwiązanie to wzmacnia istniejące formy pomocy i pozwala skoordynować działalność różnych placówek funkcjonujących w powiecie.

Celem programu jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie, a następnie podjęcie działań stymulujących rozwój dziecka w aspekcie jego dalszego rozwoju, który ma bezpośredni wpływ na osiągniecie większej niezależności, samodzielności i zwiększenia szansy na lepszą jakość życia w okresie dorosłym.

W ramach programu dzieci mogą uzyskać nawet 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających w tygodniu, które przyznaje i organizuje SOSW pełniąc rolę powiatowego wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Zajęcia mają objąć dzieci z najcięższymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami.

Cel działania:

  1. Zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej dziecka oraz jego problemów rozwojowych oraz możliwych form pomocy. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług.
  2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  3. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.
  4. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Grupa docelowa:

dzieci w wieku 0-7 lat ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

Podmiot realizujący:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich

ul. Drzymały 13, Kąty Wrocławskie

tel.: 71 31 66 951

Ważne: zajęcia realizowane w ramach Programu „Za życiem” są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji, terapii realizowanych na NFZ, w ramach kształcenia specjalnego czy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z systemu edukacji. O zajęcia mogą wystąpić rodzice zarówno dzieci niepełnosprawnych, jak i zagrożonych niepełnosprawnością.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712).
3. Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

mat. prasowe/ Powiat Wrocłwski

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content