Obowiązkowe maseczki w pracy.

pexels.com

Od soboty (28 listopada) rozszerzono obowiązek zakrywania ust i nosa. Rozporządzenie nakazuje noszenie maseczek w pomieszczeniach pracowniczych, w których przebywa więcej niż jedna osoba.

We wszystkich pomieszczeniach w pracy, w których przebywa więcej niż jedna osoba niezależnie od tego, czy zachowany jest dystans 1,5 m. muszą mieć założoną maskę.

Obowiązek noszenia maseczek, przyłbic lub kasku ochronnego są obowiązkowe w miejscach np. administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

Maseczek nie musimy nosić przebywając w lesie, parku, czy rodzinnych ogródkach działkowych.

Przepisy będą obowiązywać minimum do 27 grudnia 2020.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content