20:00 Trudne sprawy: CZY CHRZEŚCIJANIE KOCHAJĄ JESZCZE BOGA?

Fot Własne (ll)

Najwiarygodniejszym i najmocniejszym znakiem wskazującym kim dla człowieka jest Bóg jest miłość. To miłość człowieka do Boga nigdy nie zgodzi się na to, aby on od Niego odszedł. Więcej gotowa będzie do poświęceń, trudności i cierpień, a nawet do męczeńskiej śmierci. Jednak dzisiaj człowiek, chrześcijanin nie poznawszy Boga odchodzi od niego, bądź wierzy w niego na swój własny sposób. Dlaczego tak się dzieje, skąd pochodzą coraz liczniejsze przypadki apostazji, a także walki z samym Jezusem i członkami wspólnoty jego Kościoła ?

Na audycję grupy radiowej Liceum Salezjańskiego przy Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu Trudne Sprawy zapraszamy w PONIEDZIAŁEK 30 LISTOPADA od godz. 20.00.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content