Książka „Listy Milenijne” w 55. rocznicę Orędzia

fot. Radio Rodzina

W 55. rocznicę Orędzia miała miejsce publikacja „Listów Milenijnych” autorstwa dr. hab. Wojciecha Kucharskiego. Kwerenda została przeprowadzona na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.

Mówi dr Wojciech Kucharski – autor publikacji

Autor zidentyfikował 16 listów skierowanych do indywidualnych adresatów (w tym do papieża Pawła VI oraz biskupów Anglii, Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Kanady, Hiszpanii, Niemiec, Libanu, Szkocji, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Włoch oraz do Światowej Rady Kościołów w Genewie i Patriarchy Atenagorasa) oraz pięć szablonów w języku angielskim, francuskim w dwóch wariantach, hiszpańskim i polskim, które wysłano do pozostałych odbiorców.


Przedstawiono w niej wyniki szeroko zakrojonych badań obejmujących kwerendy w ponad 30 krajach świata, krytyczne opracowanie i tłumaczenie na język polski wszystkich listów–zaproszeń na obchody Millenium Chrztu Polski, wystosowanych przez polskich biskupów podczas Soboru Watykańskiego II, do 65 adresatów – episkopatów całego świata, papieża i innych chrześcijańskich hierarchów

Dlaczego warto przeczytać „Listy Milenijne”? -W pracy może odnaleźć przesłania wartości, które mają wymiar uniwersalny tj.: prawda, pokój i pojednanie, zaznacza doktor Wojciech Kucharski.

POSŁUCHAJ:

Wśród listów znalazło się też słynne „Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w chrystusowym urzędzie pasterskim”, dzięki porównaniu jego przesłania z pozostałymi listami można znacznie lepiej zrozumieć jego przełomowy charakter i znaczenie w szeroko pojmowanym procesie pojednania europejskiego. Wojciech Kucharski ustala kim byli autorzy listów-zaproszeń i analizuje ich treść oraz sposób w jaki odbierano nadesłane dokumenty w krajach, do których zostały skierowane; nakreśla szerszy kontekst jednego z największych w historii Polski przedsięwzięć dyplomacji publicznej, co pozwala spojrzeć szerzej na idee przyświecające obchodom milenijnym i ich uniwersalny charakter.
Premierze książki towarzyszyła debata online poświęcona obchodom 55. rocznicy wystosowania orędzia biskupów. W spotkaniu transmitowanym za pośrednictwem stron Facebook oraz YouTube udział wzięli: autor publikacji dr hab. Wojciech Kucharski, Dyrektor Centrum Historii Zajezdnia dr Marek Mutor, dr Rafał Dutkiewicz oraz Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Przemysław Wiszewski.

Wydawnictwo jest opracowaniem naukowym będącym pokłosiem prowadzonego w latach 2017–2021 projektu badawczego pod tym samym tytułem, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.


Link YouTube https://youtu.be/JU2ASgb6J2E
Link Facebook https://www.facebook.com/113555155325555/videos/783087919214768
 
 

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content