Województwo przejmuje kolejne linie kolejowe

mat. pras.

Marszałek województwa – Cezary Przybylski poinformował, że wszystkie wnioski zgłoszone przez Dolny Śląsk zostały zakwalifikowane do drugiego etapu rządowego programu Kolej Plus.

– Złożyliśmy wnioski na łączną kwotę 500 mln zł – podkreśla radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny za kolej – Patryk Wild.

Zapytaliśmy również, kiedy ewentualnie po rozpatrzeniu pozytywnie wniosków można będzie fizycznie rozpocząć prace?

Dodatkowo dotarła pozytywna informacja od Ministerstwa Infrastruktury w kwestii zgody na przejęcie przez województwo dolnośląskie dwóch linii kolejowych: Chocianów – Duninów i Góra – Bojanowo. W grudniu planowane jest podpisanie aktów notarialnych.

Jak informuje Patryk Wild, kolej do Chocianowa powinna wrócić już za rok.

Powiat górowski został wykluczony z połączeń kolejowych, radny ma nadzieję, że jeszcze w tej kadencji uda się przywrócić pociągi do Góry.

Do Góry powinniśmy dojechać koleją już w 2023 r. – podkreśla Patryk Wild.

Prezentujemy pełną listę projektów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu rządowego programu Kolej Plus:

Budowa podstawowej infrastruktury, w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego, pozwalającej na uruchomienie nowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej na kierunkach Wrocław – Wołów, Wrocław – Jaworzyna Śląska oraz Wrocław – Środa Śląska.

Rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 284 (Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój) w celu włączenia powiatu złotoryjskiego do sieci wojewódzkich kolejowych połączeń pasażerskich. Projekt ten jest jednocześnie niezbędny dla realizacji projektu rewitalizacji dalszego odcinka linii nr 284 od Jerzmanic-Zdrój do Lwówka Śląskiego.

Poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem dzięki wznowieniu ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna oraz odbudowie drugiego toru na odcinku linii kolejowej nr 285 Wrocław Główny – Kobierzyce.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 181 Oleśnica – Syców – Kępno w celu umożliwienia utworzenia linii komunikacyjnej Wrocław – Oleśnica – Syców – Kępno – Wieluń oraz skomunikowania z Wrocławiem jakich miast jak Syców (woj. dolnośląskie), Kępno (woj. wielkopolskie) i Wieluń (woj. łódzkie).

Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci wojewódzkich kolejowych połączeń pasażerskich. Teraz w ciągu 12 miesięcy zostanie opracowana dokumentacja studyjna. Po drugim etapie projekty będą podlegały kolejnej ocenie, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej i kwalifikacja projektów do realizacji w Programie.

inf. pras. UMWD

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content