Przedstawiono działania podjęte w walce z pandemią koronawirusa na Dolnym Śląsku

fot. Radio Rodzina

Ponad siedem godzin trwała nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podsumowująca działania podjęte przez samorząd województwa w walce z pandemią koronawirusa w obszarze ochrony zdrowia.

O wnioskach płynących z sesji mówi Marcin Krzyżanowski – wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

W trakcie sesji podejmowano także kwestię powstania szpitali tymczasowych na terenie województwa, dodaje wicemarszałek.

– Stabilizuje się sytuacja jeśli chodzi o liczbę zakażeń na Covid – 19, zaznacza wicemarszałek.

Wicemarszałek podkreślił także znaczenie personelu medycznego w walce z pandemią koronawirusa w regionie.

– Sesja pokazała jak ważne są to tematy, ale także to, że mogą one łączyć, gdyż przebiegały one w merytorycznej atmosferze, puentuje Marcin Krzyżanowski.

Do tej pory na wsparcie służby zdrowia samorząd regionu przeznaczył przeszło 100 mln zł pochodzących zarówno ze środków unijnych jak i budżetu województwa.

Dzięki tej pomocy szpitale i pogotowia ratunkowe w całym regionie otrzymały sprzęt medyczny niezbędny do walki z zagrożeniem. Za przekazane przez samorząd województwa pieniądze – zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki medyczne w całym regionie – zakupionych zostało m.in.
•    5 karetek pogotowia
•    15 aparatów USG
•    62 respiratory
•    6 aparatów do oznaczania koronawirusa
•    44 defibrylatory
•    37 kardiomonitorów
•    94 pulsoksymetry
•    Ponad 665 tys. masek ochronnych
•    Ponad 65 tys. opakowań rękawic jednorazowych

Dodatkową pomoc finansową otrzymały także szpitale powiatowe oraz dolnośląskie Domy Pomocy Społecznej. W sumie dla DPS, szpitali powiatowych oraz szpitali prywatnych przeznaczono prawie 30 mln zł ze środków unijnych, którymi dysponuje samorząd województwa. Pieniądze te posłużyły m.in. na zakup sprzętu medycznego, wyposażenie laboratoriów, zakup i przeprowadzanie testów na obecność COVID-19 czy dodatki dla pracowników DPS. Na dziś wypłacono w tym zakresie ponad 90% dostępnych środków finansowych.

Dzięki wsparciu trzy nowoczesne karetki bariatryczne, zakupione m.in. ze środków unijnych, trafiły do Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, jedna tego typu karetka trafiła do Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

– Przede wszystkim chciałbym podziękować dyrektorom marszałkowskich podmiotów medycznych, całemu białemu personelowi oraz wszystkim, którzy pracują na pierwszej linii frontu walki z Covid-19. Na dzisiejszej sesji Sejmiku pokazaliśmy ich ciężką bieżącą pracę i problemy, z jakimi przyszło nam się mierzyć w dobie pandemii. Debata pokazała również jak duża praca została już wykonana i że współpraca i koordynacja to skuteczna droga, którą podążamy w walce z epidemią koronawirusa – dodaje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.


Mimo trudnej sytuacji samorząd województwa nie zaprzestał działań, których celem jest rozwój i poprawa opieki zdrowotnej w regionie. Wybrano projekt Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu. Otwarty został również Pokój Narodzin w zmodernizowanym Pododdziale Patologii Ciąży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Kolejne gminy przystępują także do samorządowego programu profilaktyki raka jelita grubego. Ponadto przeszło 8,2 mln zł przekazane zostało na budowę szpitala kontenerowego w Bolesławcu dla 65 pacjentów zarażonych SARS COV-2, który odciąży szpital powiatowy w tym mieście.

Również Dolnośląskie Centrum Onkologii uruchamia nowe e-usługi dla pacjentów. Poprawią one koordynację opieki nad osobami z podejrzeniem choroby nowotworowej, co zwłaszcza w czasie pandemii pomoże w sprawnej diagnostyce.

Dodatkowo Departament Zdrowia urzędu marszałkowskiego, we współpracy z Wydziałem Informatyki, opracowali system do monitoringu stanu środków ochrony osobistej oraz system do monitoringu liczby łóżek wg poziomów referencyjnych szpitali. Przy ich pomocy regularnie aktualizowany jest stan środków ochrony osobistej oraz łóżek zajętych, wolnych oraz respiratorowych w podmiotach leczniczych w całym regionie.  Utworzona została także wspólna Grupa Zakupowa, dzięki której placówki medyczne będą mogły zamawiać środki ochrony osobistej, co usprawni i przyśpieszy proces ich zakupu i dostawy.

Oprócz wsparcia dedykowanemu służbie zdrowia Zarząd Województwa od marca procował nad zakresem i formą pakietu pomocowego dla przedsiębiorców – grupy identyfikowanej jako ta, która najmocniej odczuje kryzys wywołany epidemią koronawirusa. Tak skomplikowany i szeroki proces wymagał konsultacji na szczeblu regionalnym – z instytucjami, które do dziś wdrażają działania pomocowe, ale przede wszystkim na szczeblu międzynarodowym – negocjacje z Komisją Europejską o konieczności szybkiego przesunięcia środków, które później zaoferowane zostaną jako wsparcie dla sektora biznesowego. Dodatkowo w trybie natychmiastowym podjęto decyzje o maksymalnym uproszczeniu procedur, dzięki którym wsparcie trafi do najpilniej potrzebujących.

– W efekcie tych działań powstał Dolnośląski Pakiet Gospodarczy – system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku. Wartość różnorodnych działań oferowanych w jego zakresie przekracza miliard złotych. Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet Gospodarczy nieprzerwanie od ponad pół roku łagodzi ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – dodaje marszałek Cezary Przybylski.

inf. własne/mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content