Dyr. Katarzyna Osieleniec – Moszczyńska o zdalnym nauczaniu i radzie konsultacyjnej

www.sp73.wroc.pl

O obecnym kształcie szkolnictwa oraz radzie konsultacyjnej do spraw bezpieczeństwa w edukacji rozmawiamy z Katarzyną Osieleniec – Moszczyńską – Dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu.

Rząd przeniósł nauczanie w klasach 1-3 szkoły podstawowej do Internetu. Nauczanie zdalne w klasach starszych zostało przedłużone do końca listopada.

Mówi Katarzyna Osieleniec – Moszczyńska- dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu.

-W sierpniu odbywały się szkolenia, zaznacza dyrektorka szkoły podstawowej.

– Jeżeli dziecko nie ma warunków lub ma problemy z nauczaniem to szkoła i dyrektor są zobowiązani zapewnić mu pracę zdalną w placówce.

– Nie ma problemów z organizacją zajęć technicznych, plastycznych czy z lekcji muzyki, dodaje Katarzyna Osieleniec – Moszczyńska.

Dyrektorka Katarzyna Osieleniec – Moszczyńska jest członkiem rady konsultacyjnej ds. bezpieczeństwa w edukacji, która składa się z kilkunastu osób w całej Polsce. Oprócz dyrektorów i kuratorów oświaty, w jej skład weszli przedstawiciele MEN, reprezentanci GiS, specjaliści chorób zakaźnych i przedstawiciele rodziców.

-Rada ma zadania wyznaczone przez ministra. Jej przewodniczącą została Marzena Machałek – sekretarz stanu w resorcie edukacji.

Do głównych zadań rady należy podejmowanie działań na rzecz oceny sytuacji bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego w jednostkach systemu edukacji oraz inicjowanie zmian w tym zakresie” – czytamy w komunikacie MEN.

POSŁUCHAJ:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content