We Wrocławiu powstanie Bulwar Fizyków – Ogród Doświadczeń

mat. pras. projektu Bulwaru Fizyków

Zgłoszony do projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, niestety nie został wybrany, mowa tu o Bulwarze Fizyków – Ogrodzie Doświadczeń, który już pojawił się w przestrzeni miejskiej w okolicach pl. Maxa Borna w postaci soczewek akustycznych, które pozwalają rozmawiać ze sobą na odległość, jednak to tyko 10% inwestycji.

Pomysł nie został wybrany w ramach WBO 2020, jednak naukowcy nie złożyli broni i doprowadzili do podpisania listu intencyjnego, wyrażającego wolę aktywnej współpracy przy realizacji projektu budowy bulwaru fizyków. List podpisały Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Wrocławski, Miasto Wrocław i Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Intencją Stron jest także przyłączenie się w ten sposób do inicjatywy Senatu RP, który ustanowił rok 2020 „Rokiem Fizyki” – w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Jakie elementy małej architektury pojawią się na Bulwarze Fizyków? przybliża dr hab. Maciej Matyka.

Do tematu będziemy powracać.

Podpisany list intencyjny w sprawie rozbudowy Bulwaru Fizyków.
Na zdjęciu: Piotr Bober, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka, Prof. Przemysław Wiszewski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Jakub Mazur, Zastępca Prezydenta Wrocławia i Jacek Mól, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content