Izolatorium dla chorych na koronawirusa we wrocławskim hotelu Wieniawa

fot. Radio Rodzina

150 pokoi na 9 piętrach w centrum Wrocławia. Od dziś dla pacjentów z koronawirusem dostępne będzie izolatorium zorganizowane w Hotelu Wieniawa przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu. 

– Wczoraj uzyskaliśmy pozytywną decyzję sanepidu odnośnie umiejscowienia w Hotelu Wieniawa izolatorium dla chorych na koronawirusa. Pierwsi chorzy mogą tu trafiać już od dziś. W izolatorium będą przebywać pacjenci bezobjawowi lub z lekkimi objawami, działanie to ma odciążyć szpitale. Do izolatorium będzie można trafić ze skierowaniem od lekarza – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Kto może do niego trafić?

Do objęcia opieką w izolatoriach kwalifikują się osoby od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność koronawirusa.  Skierować do niego może lekarz ze szpitalalekarz udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub państwowy inspektor sanitarny. Trafią tam osoby:

  • z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do ustąpienia objawów i uzyskania ujemnego wyniku testu kontrolnego i ujemnego wyniku ponownego testu kontrolnego na obecność wirusa SARS-CoV-2;
  • z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do podjęcia przez personel medyczny izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny izolatorium uzgadnia decyzję tę z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym;
  • hospitalizowani z powodu COVID-19, niewymagający dalszego leczenia w warunkach szpitalnych, do uzys­kania ujemnego wyniku testu kontrolnego i ujemnego wyniku ponownego testu kontrolnego na obecność wirusa SARS-CoV-2.”.

Pacjent skierowany od izolatorium musi być samodzielny, bez objawów lub z niewielkim objawami COVID19 – ocena stanu klinicznego oraz prawidłowości skierowania w całości spoczywa na lekarzu kierującym. Izolatorium ma warunki hotelowe z dodatkowym nadzorem pielęgniarsko-lekarskim, nie jest zaś szpitalem.

W izolatorium działa całodobowy numer telefoniczny 071 792 50 64, a w godzinach 8-15.00 telefon komórkowy nadzorującej pielęgniarki: 573 953 509

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content