Kolejna edycja konferencji mediacyjnej z udziałem przedstawicieli Powiatu

mat.prasowe/Powiat Wrocławski

„Najpierw pogódź, potem sądź –  pod takim hasłem w dniu 15 października br. odbyła się we Wrocławiu konferencja pn. „Krajobraz zmian mediacyjnych nie tylko w obliczu pandemii. Krajowy Rejestr Mediatorów – nowe regulacje dotyczące zawodu mediatora”. Konferencję zorganizowała Fundacja dla mediacji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji. Obok licznie reprezentowanego środowiska prawniczego i samorządowego, w wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości.

Konferencja została objęta honorowym patronatem starosty Powiatu Wrocławskiego – Romana Potockiego, który uroczyście otworzył konferencję. Pan Starosta podkreślił, że jej zeszłoroczna edycja spotkała się z dużym uznaniem uczestników i bardzo cieszy się, że pomimo pandemii koronawirusa i związanych z tym obostrzeń sanitarnych, udało się zorganizować drugą edycję wydarzenia.

Bardzo wysoko oceniam dotychczasową współpracę Powiatu Wrocławskiego ze środowiskami prawników, sędziów i mediatorów. Jej przykładem jest dzisiejsza konferencja oraz wiele innych wspólnych projektów. Doceniając bogaty dorobek tej współpracy,  pozwolę sobie wyrazić nadzieję na jej kontynuację i dalszy rozwój w przyszłości – mówił starosta Roman Potocki podczas konferencji.

Z ramienia Powiatu w konferencji uczestniczyła również Pani Beata Pierzchała – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego we wrocławskim starostwie, która wygłosiła referat nt. promowania mediacji po pandemii COVID-19. Pani Dyrektor przedstawiła działania podejmowane na szczeblu powiatu, mające na celu upowszechnianie pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Omówiła również dane ewaluacyjne projektu „Mediacje i Prawo”, finansowanego z budżetu Powiatu a realizowanego przez Fundację dla mediacji, wśród uczniów szkół z terenu powiatu wrocławskiego.

Konferencja już po raz kolejny stworzyła doskonałą płaszczyznę do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i poglądów przedstawicieli zawodów prawniczych oraz samorządu powiatowego.

Uczestnicy zgodnie podkreślali dużą rolę mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Zwracali również uwagę na konieczność podejmowania działań edukacyjnych i promocyjnych wśród społeczeństwa, którym powinna przyświecać zasada rozwoju mediacji poprzez edukację, inspirację i ewaluację.

Warto podkreślić, że promocja instytucji mediacji, m.in. poprzez zachęcanie stron postępowań sądowych do korzystania z jej narzędzi, będzie jednym z głównych elementów Programu Edukacji Prawnej realizowanego przez Powiat Wrocławski w roku 2021.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content