Oficjalne otwarcie Biblioteki Archidiecezji Wrocławskiej

fot. Radio Rodzina

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Bibliotekę Archidiecezji Wrocławskiej nastąpiło w czerwcu 2012 r., rok później rozpoczęły się prace. Teraz biblioteka została już oficjalnie otwarta, a w swoich zbiorach posiada unikat na skalę światową, czyli Księgę Henrykowską, gdzie zapisane są pierwsze słowa w języku polskim.

Poświęcenia obiektu dokonał arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, który nie ukrywał swojego zadowolenia z faktu, że gmach został oddany do użytku.

Metropolita wspomina, że był we Wrocławiu 8 lat temu podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod tę inwestycję.

Biblioteka powstała na fundamentach XVIII-wiecznego alumnatu (akademik dla kleryków przygotowujących się do kapłaństwa został zbudowany w tym miejscu w latach 1725 – 1729), który został zniszczony w kwietniu 1945 r. w wyniku działań wojennych. Zachowała się jedynie część piwnic, które zasypano gruzem z Ostrowa Tumskiego (aby móc prowadzić prace budowlane trzeba było usunąć milion metrów sześciennych gruzu), wyniku czego powstało niewielkie, zielone wzgórze, odwiedzane przez wrocławian.

Piwnica biblioteki

Pierwsze prace ruszyły w grudniu 2013 r. Nowy budynek zaprojektował na podstawie materiałów ikonograficznych architekt Jerzy Gomółka. W bryle zewnętrznej odtworzone zostały kształt, proporcje i detale elewacji dawnego alumnatu. Wewnątrz zaś mieści się tutaj nowoczesna biblioteka, która ma 7 kondygnacji, a całkowita jej powierzchnia ok. 4,5 tys. metrów kwadratowych. Są tu 4 czytelnie z księgozbiorem otwartym, 6 magazynów, w których znajdują się najcenniejsze zabytki piśmiennictwa, pomieszczenia administracji, sala konferencyjna, księgarnio-kawiarnia, węzły sanitarne i pomieszczenia techniczne. W dolnej części zachowane zostały barokowe piwnice z kolebkowymi sklepieniami. W całym gmachu mieści się 16 tys. metrów bieżących półek, na których można przechowywać 450 tys. woluminów (w tym ok 1300 inkunabułów i ponad 55 tys. starodruków). Zostały tu stworzone odpowiednie warunki do przechowywania księgozbioru (klimat, temperatura, wilgotność oraz wymagane zabezpieczenia). Zastosowano specjalny system gaszenia gazem w razie pożaru.

Obszerne archiwum biblioteki z ruchomymi ścianami

Przeniesione zostały do obiektu zasoby trzech Bibliotek:

  • Biblioteki Kapitulnej – jedna z najstarszych na Śląsku. Tradycja mówi, że powstała za rządów bp. Urbana w 983 r., chociaż dokładniejsze wzmianki na jej temat pochodzą dopiero z XIII i XIV w. Najcenniejszym dziełem przechowywanym w tej bibliotece jest Księga Henrykowska, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Są tu także unikatowe zabytki piśmiennictwa, takie jak m.in. ilustrowane ręcznie Kroniki Świata, różne wydania Pisma Świętego, dzieła o sferach niebieskich. Kilka woluminów pochodzi wprost z drukarni Gutenberga. Najstarszym z tego zbioru jest wydany w Moguncji inkunabuł z 1460 r. autorstwa Mateusza z Krakowa;    
  • Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego – działa od 1947 r., jest biblioteką naukową, która służy przede wszystkim studentom i pracownikom naukowym PWT. Zawiera ogółem 180 tys. jednostek, w tym 7700 woluminów starych druków, tematycznie oscylujących wokół różnych dziedzin nauk humanistycznych, m.in: religioznawstwo, filozofia, historia, psychologia, pedagogika, teologia;
  • Archiwum Archidiecezji Wrocławskiej, w którym znajdują się dokumenty dotyczące naszej archidiecezji, a wśród m.in. rękopisy, z których najstarszy benedykcjonał pochodzi z XII w., pergaminy (bulle papieskie, dokumenty królewskie i książęce), zbiory ikonograficzne, kartograficzne, numizmatyczne. Jest tu największy w Polsce zbiór ksiąg metrykalnych, z których najstarsza księga chrzcielna pochodzi z 1571 r. 

O bibliotece informowaliśmy już wcześniej:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content