Solidarność międzypokoleniowa w radzeniu sobie z Covid-19

Fot. jaroslawduda.pl

Jak pandemia koronawirusa wpływa na sytuację seniorów i chorych w kraju oraz w Europie? Jakim wyzwaniom należy jeszcze sprostać? O tym w spotkaniu z dziennikarzami opowiadał poseł do PE Jarosław Duda.

-Negatywne skutki pandemii odczuwane są przez obywateli wszystkich pokoleń – mówi poseł Jarosław Duda.

Szczególnie trzeba zadbać o starsze osoby, które spotyka wykluczenie technologiczne – dodaje poseł.

Sytuacja epidemiczna jest trudna, piętrzą się problemy demograficzne i ekonomiczne.

Parlament Europejski w rezolucji z 2010 r. o Solidarności pokoleniowej wskazywał na potrzebę osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lat do poziomu 75% w roku 2020.

-Nie udało się go osiągnąć – komentuje poseł Duda.

Dlatego w tych trudnych czasach niezwykle ważną rolę odgrywa solidarność, jak również działania mediów.

Jarosław Duda (ur. 1964, Wrocław) reprezentuje w Parlamencie Europejskim Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Należy do frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Jest członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Komisji Petycji a także współprzewodniczącym Zespołu ds. Zmian Demograficznych i Solidarności między Pokoleniami.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content